^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Előterjesztések 2024.

Előterjesztések 2024. február 6-ra
  Meghívó megnyitás
 01 2024. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
 02 Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet és a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére megnyitás
 03 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása a takarítási-, karbantartási munkálatok elvégzése idejére megnyitás
  Melléklet megnyitás
 04 A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása megnyitás
 05 Fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó Megbízási szerződés jóváhagyás, szerződéskötés megnyitás
 06 Civil kezdeményezés a „BA-ZSI” program 2024. évi rendezvénytervbe történő felvételére megnyitás
 07 A 2024. évi rendezvényterv jóváhagyása megnyitás
 08 A 2024. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása megnyitás
 09 Balatonvilágosi községi strand területrészének használatára vonatkozó kérelem megnyitás
 10 Tájékozató Balatonvilágos Község Önkormányzata Polgármestere által 2024. január 31. napjáig kivett szabadságáról. megnyitás
Előterjesztések 2024. január 15-re
  Meghívó megnyitás
 01 Területhasználat biztosítás Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny lebonyolításához megnyitás
 02 A köznevelési intézmények 2024/2025-ös tanévre tervezett felvételi körzeteinek önkormányzati véleményezése megnyitás
 03 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, 1167 hrsz.-ú ingatlan előtti 1101 hrsz.-ú közterület területrészének burkolásához, árok lefedéséhez megnyitás
 04 Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések alprogram Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése kategóriában benyújtott pályázat tervezői feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásának és a szerződés aláírásának tudomásul vétele megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
 05 Balatonvilágos Cseresznyés utca 16. szám alatti, 1593/2 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó 2 darab ivóvíz bekötő vezeték kiváltására, kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó határidő módosítás tudomásul vétele megnyitás
 06 Az Önkormányzat tulajdonába kerülő Balatonvilágos, 037/30 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának átminősítése megnyitás
 07 Harmadik képviselői interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadása megnyitás
 08 Negyedik képviselői interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadása megnyitás
 09

Javaslat közterület elnevezéséről

megnyitás
 10 Polgármester jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapítása megnyitás
 11 A Siófoki Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő balatonvilágosi 748/1 hrsz.-ú ingatlant érintő TOP_PLUSZ-3.3.3-23 kódszámú támogatási kérelemre tulajdonosi hozzájárulás megadása megnyitás
 12

Csatlakozási szándék kinyilvánítása a TOP_Plusz-3.1.3-23 – Helyi humán fejlesztések elnevezésű pályázatban konzorciumi tagként való részvételről

megnyitás
  Melléklet megnyitás
 13 Állami tulajdonú 507 és 06 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése megnyitás