^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Előterjesztések 2024.

Előterjesztések 2024. május 22-re
  Meghívó megnyitás
 01 Együttműködés kulturális szolgáltatások biztosítására megnyitás
 02 Vízi élménypálya ügye megnyitás
Előterjesztések 2024. április 30-ra
  Meghívó megnyitás
 01 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázati kiírásra benyújtott „Gímesi testvértelepülési kapcsolatok erősítése” tárgyú pályázat tudomásul vétele megnyitás
  Melléklet megnyitás
 02 Balatonvilágosi Polgárőrség 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
 03 Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2023. évet értékelő összefoglaló jelentése megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
 04 Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2023. évre vonatkozóan megnyitás
  Melléklet megnyitás
 05 Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
 06 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
 07 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2023. évi tevékenységéről megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
 08 A 2023. évi behajthatatlan követelésekről lemondás, követelések kivezetéséről és értékvesztéséről való tájékoztatás megnyitás
 09 Informatikai rendszergazdai feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosítás megnyitás
 10 Magyar Szörf Akadémia SE kérelme mederhasználati engedély meghosszabbításához megnyitás
 12 Képviselői interpellációra 2024. április 2. napján kelt válasz elfogadása megnyitás
 13

Képviselői interpellációra 2024. április 9. napján kelt válasz elfogadása

megnyitás
 15 Tájékoztatás – Képviselői kérdésre 2024. április 2. napján kelt válasz megnyitás
Előterjesztések 2024. április 15-re
  Meghívó megnyitás
 01

Balatonvilágos, Barackos és Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok elbírálása II., Vállalkozási (építési) szerződés-tervezet elfogadása

megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
 02 Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére megnyitás
  Melléklet megnyitás
Előterjesztések 2024. április 2-re
  Meghívó megnyitás
 01 Balatonvilágos, Barackos, Körte utcák útburkolat kiépítésének műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok elbírálása, kapcsolódó szerződés-tervezet elfogadása megnyitás
 02 Előirányzat biztosítás a Balatoni Szövetség önkormányzati támogatás iránti kérelme elbírálásához megnyitás
 03 Vízparti Terv tervezetével kapcsolatos észrevételek megnyitás
  Melléklet megnyitás
Előterjesztések 2024. március 27-re
  Meghívó megnyitás
 01 Club Aliga kikötő használatbavételi engedélye kapcsán, az önkormányzati érdeksérelmek megfogalmazása és annak elküldése a Hajózási Hatóságnak megnyitás
 02 Balatonvilágos, Barackos, Körte utcák útburkolat kiépítésének kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok elbírálása, kapcsolódó szerződés-tervezet elfogadása megnyitás
 03 Közművesítési hozzájárulással kapcsolatos döntések megnyitás
 04 Előirányzat biztosítás az Aranycsapat Alapítvány önkormányzati támogatás iránti kérelme elbírálásához megnyitás
Előterjesztések 2024. február 29-re
  Meghívó megnyitás
 01 A 2024. évi költségvetési rendeletalkotás megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
 01 2 A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslatai megnyitás
 02 1 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2023. évi költségvetésében megnyitás
 02 2 A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023.(III.8.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
 03 Az Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által szabad kapacitás terhére vállalt tevékenység díjának megállapítása – Kultúrotthon és eszköz használat megnyitás
 04 A polgármester 2024. évi cafetéria-juttatása megnyitás
 05 Tájékoztatás az önkormányzat 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról megnyitás
 07 Balatonvilágos Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása megnyitás
 08 Közművelődési közösségi színtér 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása megnyitás
  Melléklet megnyitás
 11 Balatonvilágos Aligai út 1 szám alatti 299 hrsz-ú ingatlanon lévő 29 m2 nagyságú helyiség bérbeadása megnyitás
 12 A Jóidő” Kkt. kérelme mederhasználati engedély meghosszabbításához megnyitás
 13 Balatonvilágosi községi strand területrészének használatára vonatkozó kérelem megnyitás
 14 Tájékoztatás a települési képviselők, a polgármester, a nem települési képviselő bizottsági kültagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről megnyitás
 15 Javaslat a Somogy Vármegyei Kormányhivatal által a SO/03/01260-1/2023. szám alatt kiadott törvényességi felhívásban foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati határozat elfogadására megnyitás
 16 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendjének elfogadása, valamint határidő meghosszabbításra vonatkozó kérelem megnyitás
  Melléklet megnyitás
 17 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Igazgatójának kérelme megnyitás
Előterjesztések 2024. február 22-re
  Meghívó megnyitás
 01 Eljárást lezáró döntés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése 2” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont alapján folytatott nyílt közbeszerzési eljárásban megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
 02 Balatonvilágos Club Aliga kikötő használatbavételi engedélye tárgyú eljárás megnyitás
Előterjesztések 2024. február 6-ra
  Meghívó megnyitás
 01 2024. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
 02 Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet és a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére megnyitás
 03 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása a takarítási-, karbantartási munkálatok elvégzése idejére megnyitás
  Melléklet megnyitás
 04 A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása megnyitás
 05 Fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó Megbízási szerződés jóváhagyás, szerződéskötés megnyitás
 06 Civil kezdeményezés a „BA-ZSI” program 2024. évi rendezvénytervbe történő felvételére megnyitás
 07 A 2024. évi rendezvényterv jóváhagyása megnyitás
 08 A 2024. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása megnyitás
 09 Balatonvilágosi községi strand területrészének használatára vonatkozó kérelem megnyitás
 10 Tájékozató Balatonvilágos Község Önkormányzata Polgármestere által 2024. január 31. napjáig kivett szabadságáról. megnyitás
Előterjesztések 2024. január 15-re
  Meghívó megnyitás
 01 Területhasználat biztosítás Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny lebonyolításához megnyitás
 02 A köznevelési intézmények 2024/2025-ös tanévre tervezett felvételi körzeteinek önkormányzati véleményezése megnyitás
 03 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, 1167 hrsz.-ú ingatlan előtti 1101 hrsz.-ú közterület területrészének burkolásához, árok lefedéséhez megnyitás
 04 Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések alprogram Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése kategóriában benyújtott pályázat tervezői feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásának és a szerződés aláírásának tudomásul vétele megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
 05 Balatonvilágos Cseresznyés utca 16. szám alatti, 1593/2 hrsz.-ú ingatlanon áthaladó 2 darab ivóvíz bekötő vezeték kiváltására, kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó határidő módosítás tudomásul vétele megnyitás
 06 Az Önkormányzat tulajdonába kerülő Balatonvilágos, 037/30 hrsz.-ú ingatlan művelési ágának átminősítése megnyitás
 07 Harmadik képviselői interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadása megnyitás
 08 Negyedik képviselői interpellációra adott polgármesteri válasz elfogadása megnyitás
 09

Javaslat közterület elnevezéséről

megnyitás
 10 Polgármester jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapítása megnyitás
 11 A Siófoki Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő balatonvilágosi 748/1 hrsz.-ú ingatlant érintő TOP_PLUSZ-3.3.3-23 kódszámú támogatási kérelemre tulajdonosi hozzájárulás megadása megnyitás
 12

Csatlakozási szándék kinyilvánítása a TOP_Plusz-3.1.3-23 – Helyi humán fejlesztések elnevezésű pályázatban konzorciumi tagként való részvételről

megnyitás
  Melléklet megnyitás
 13 Állami tulajdonú 507 és 06 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése megnyitás