^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Polgármesteri döntések és előterjesztéseik

TÁJÉKOZTATÓ


a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni, gyakorolja a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, e jogkörében önkormányzati döntést hozhat, rendeletet alkothat, határozatot hozhat.

A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekre is alkalmazni kell az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012.(IV.25.) KIM rendeletben foglaltakat. Ennek értelmében a polgármester által alkotott rendeletet, illetőleg hozott határozatot közzé kell tenni, a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulján keresztül fel kell terjeszteni legkésőbb a döntéshozatalt követő 15 napon belül.

A jogszabályban foglaltak alapján a közzétételi kötelezettségnek eleget téve a következőkben olvashatók a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéseket tartalmazó határozatok, és az azokat alátámasztó előterjesztések.

2021.

2021. 06. 09. 90. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 06. 09. 90. előterjesztés: Mozdulj Világos Sport Egyesület pályázata önkormányzati támogatásra megnyitás
2021. 06. 09. 89. határozat megnyitás
2021. 06. 09. 89. előterjesztés: Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú terület 4 m2 nagyságú területrészének használatba adása – Ice’n’go pavilon elhelyezéséhez megnyitás
2021. 06. 09. 88. határozat megnyitás
2021. 06. 09. 88. előterjesztés: A 295/1 hrsz-ú terület használatának biztosítása iskolás csoport sátrazása céljából megnyitás
2021. 05. 31. 87. határozat megnyitás
2021. 05. 31. 87. előterjesztés: Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú közterület 15 m2 nagyságú területrészének használatba adása – 2 db csónak vitorlás sólya kocsin éven át történő tárolására megnyitás
2021. 05. 31. 86. határozat megnyitás
2021. 05. 31. 86. előterjesztés: CronoMoto Kft. kérelme -Balaton Classic Veteránautós túra területhasználat megnyitás
2021. 05. 28. 2021. 05. Önkormányzati rendelet megnyitás
Melléklet megnyitás
Indoklás megnyitás
2021. 05. 28. 2021. 05. Önkormányzati rendelet előterjesztés: A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás megnyitás
2021. 05. 28. 85. határozat megnyitás
2021. 05. 28. 85. előterjesztés: Rajzpályázat kiírása Balatonvilágos község 60 éves születésnapja alkalmából megnyitás
2021. 05. 28. 84. határozat megnyitás
2021. 05. 28. 84. előterjesztés: A „GEVSZ feladat ellátásának működési kiadásai” tárgyú vizsgálatról készült Ellenőrzési jelentés tudomásul vétele, Intézkedési terv jóváhagyása megnyitás
2021. 05. 28. 83. határozat megnyitás
2021. 05. 28. 83. előterjesztés: 2020. évre vonatkozóan elkészített éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása megnyitás
2021. 05. 21. 82. határozat megnyitás
2021. 05. 21. 82. előterjesztés: „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.” tárgyú Ajánlati felhívás, Közbeszerzési dokumentumok elfogadása, eljárás megindításának engedélyezése megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4. megnyitás
Melléklet 5. megnyitás
Melléklet 6. megnyitás
2021. 05. 21. 81. határozat megnyitás
2021. 05. 21. 81. előterjesztés: Balatonvilágos Aligai út 1 szám alatti 299 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbe adása Frida György részére megnyitás
2021. 05. 21. 80. határozat megnyitás
2021. 05. 21. 80. előterjesztés: Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan 60 m2 nagyságú ingatlanrészére vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálata megnyitás
2021. 05. 21. 79. határozat megnyitás
2021. 05. 21. 79. előterjesztés: Rinhoffer Károly hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Deák Ferenc utca 12. szám alatti 131 hrsz-ú ingatlan előtti közterületrész térkövezés ügyében megnyitás
2021. 05. 21. 78. határozat megnyitás
2021. 05. 21. 78. előterjesztés: PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. kérelme megnyitás
2021. 05. 17. 77. határozat tájékoztatás megnyitás
2021. 05. 17. 76. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 76. előterjesztés: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatója a településen 2020. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról megnyitás
2021. 05. 17. 75. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 75. előterjesztés: Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok 2020. évi ellátásáról megnyitás
2021. 05. 17. 74. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 74. előterjesztés: Pályázat a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 05. 17. 73. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 73. előterjesztés: Tópart-Alba Kft. kérelme - „Lavender Terasz” étterem előtti közterületre büfé kocsi elhelyezése megnyitás
2021. 05. 17. 72. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 72. előterjesztés: Vörös Roland hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Barackos utca 12. szám alatti 303/11 hrsz-ú ingatlan előtti közterületrész térkövezés ügyében megnyitás
2021. 05. 17. 71. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 71. előterjesztés: Balatonvilágos 1346 hrsz-ú szabad strand 10 m2 nagyságú területrészének használatba adása – SUP bérlési lehetőség biztosításához megnyitás
2021. 05. 17. 70. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 70. előterjesztés: Siófok Város Gondozási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2020. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 05. 17. 69. határozat megnyitás
2021. 05. 17. 69. előterjesztés: Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2020. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 05. 17 2021. 04. Önkormányzati rendelet megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
2021. 04. 26. 68. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 04. 26. 68. előterjesztés: Kérelem Kisfaludy utca 7/A előtti közterületrész térkövezése ügyében megnyitás
2021. 04. 22. 67. határozat megnyitás
2021. 04. 22. 67. előterjesztés: ATM bankjegykiadó automata elhelyezésére vonatkozó ajánlat megnyitás
2021. 04. 16. 66. határozat megnyitás
2021. 04. 16. 66. előterjesztés: Szabó Gábor és Szabóné Őri Mária kérelme, Kosztolányi Dezső utca 50. előtti közterületrész térkövezése ügyében megnyitás
2021. 04. 16. 65. határozat megnyitás
2021. 04. 16. 65. előterjesztés: „CseppetSem!” Program – Ingyenes lakossági használt sütőolaj begyűjtésére vonatkozó ajánlat megnyitás
2021. 04. 12. 64. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 04. 12. 64. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve megnyitás
2021. 04. 12. 63. határozat megnyitás
2021. 04. 12. 63. előterjesztés: Perity Ildikó és dr. Baltás István kérelme, József Attila 110. előtti közterületrész térkövezése ügyében megnyitás
2021. 04. 12. 62. határozat megnyitás
2021. 04. 12. 62. előterjesztés: Aranyhíd Polgári Egyesület – „Vers a Parton” megállapodás jóváhagyás megnyitás
2021. 04. 12. 61. határozat megnyitás
2021. 04. 12. 61. előterjesztés: 2021. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása megnyitás
2021. 04. 12. 60. határozat megnyitás
2021. 04. 12. 60. előterjesztés: Fűnyíró traktor vásárlására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
2021. 03. 29. 59. határozat megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
2021. 03. 29. 59. előterjesztés: Balatonvilágosi Községi fizetős strand és vízi élménypálya üzemeltetésére vonatkozó pályázat elbírálása megnyitás
2021. 03. 29. 58. határozat megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
2021. 03. 29. 58. előterjesztés: Horgásztanya (1373 hrsz.) épületeit érintő Földhasználati megállapodás jóváhagyása. megnyitás
2021. 03. 24. 57. határozat megnyitás
2021. 03. 24. 56. határozat megnyitás
2021. 03. 24. 56. előterjesztés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt 2. ütem.” közbeszerzési szaktanácsadó megbízási szerződésének 2. módosítása, előirányzat biztosítása. megnyitás
2021. 03. 22 2021. 03. Önkormányzati rendelet megnyitás
Melléklet megnyitás
Indoklás megnyitás
2021. 03. 22 2021. 03. Önkormányzati rendelet előterjesztés: A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
2021. 03. 22. 55. határozat megnyitás
2021. 03. 22. 55. előterjesztés: Balatonvilágos volt Gyógyszertár helyiségének használatba adása megnyitás
2021. 03. 22. 54. határozat megnyitás
2021. 03. 22. 54. előterjesztés: Közművagyon ingyenes átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyás megnyitás
2021. 03. 22. 53. határozat megnyitás
2021. 03. 22. 53. előterjesztés: Előirányzatok átcsoportosítása a GEVSZ 2020. évi költségvetésének utolsó módosításához megnyitás
2021. 03. 08. 52. határozat megnyitás
2021. 03. 08. 51. határozat megnyitás
2021. 03. 08. 51 - 52. előterjesztés: Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2020. évi költségvetésének utolsó módosításához megnyitás
2021. 03. 08. 50. határozat megnyitás
2021. 03. 08. 50. előterjesztés: Somogy Megyei Önkormányzat és Balatonvilágos Község Önkormányzata között létrejött projekt előkészítési-, és menedzsment feladatok ellátására vonatkozó keret-megállapodás módosítás megnyitás
2021. 03. 04. 49. határozat megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4. megnyitás
2021. 03. 04. 49. előterjesztés: Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkák költségeinek támogatására megnyitás
2021. 03. 01. 48. határozat megnyitás
2021. 03. 01. 48. előterjesztés: Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Intézményvezetőjének béremelésére megnyitás
2021. 03. 01. 47. határozat megnyitás
2021. 03. 01. 47. előterjesztés: Kisteherautó vásárlására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
2021. 03. 01. 46. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 03. 01. 46. előterjesztés: Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása megnyitás
2021. 02. 22. 45. határozat megnyitás
2021. 02. 22. 45. előterjesztés: A 295/1 hrsz-ú terület használatának biztosítása – Takács Alexa esküvő megnyitás
2021. 02. 22. 44. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 02. 22. 44. előterjesztés: Községi fizetős strand és Wibit pálya hasznosítása, üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírása megnyitás
2021. 02. 22. 43. határozat megnyitás
2021. 02. 22. 43. előterjesztés: Tájékoztatás az önkormányzat 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról megnyitás
2021. 02. 22. 42. határozat megnyitás
2021. 02. 22. 42. előterjesztés: MTA Üdülési Központ névhasználat iránti kérelme megnyitás
2021. 02. 22 2021. 02. Önkormányzati rendelet megnyitás
Melléklet megnyitás
Indoklás megnyitás
2021. 02. 22 2021. 02. Önkormányzati rendelet előterjesztés: 2021. évi költségvetés II. forduló, rendeletalkotás megnyitás
2021. 02. 12. 41. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 40. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 39. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 38. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 37. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 36. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 35. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 34. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 33. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 32. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 31. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 30. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 30 - 41 előterjesztés: A települési képviselők, a polgármester, a nem települési képviselő bizottsági kültagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése megnyitás
2021. 02. 12. 29. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 29. előterjesztés: Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és térségi képviselő helyettes személyének megválasztásáról megnyitás
2021. 02. 12. 28. határozat megnyitás
2021. 02. 12. 28. előterjesztés: Tourinform Iroda Névhasználati Szerződés módosítás megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
2021. 02. 10. 27. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 26. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 25. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 24. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 23. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 22. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 22. előterjesztés: A 021/6-9. helyrajzi számú területen lakótelek kialakításához szükséges változási vázrajz készítésére, földmérői munkáira érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 02. 10. 21. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 21. előterjesztés: Támogatás Zsombor rehabilitációjához megnyitás
2021. 02. 10. 20. határozat megnyitás
2021. 02. 10. 20. előterjesztés: A 303/28. hrsz. lakótelek értékesítésére vonatkozó pályázat elbírálása megnyitás
2021. 02. 08. 19. határozat megnyitás
2021. 02. 08. 18. határozat tájékoztatás megnyitás
2021. 02. 04. 17. határozat megnyitás
2021. 02. 04. 17. előterjesztés: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartás megnyitás
2021. 02. 04. 16. határozat megnyitás
2021. 02. 04. 16. előterjesztés: Világosi Hírmondó helyi újság 2021. évi előállítására érkezett ajánlat elbírálása megnyitás
2021. 02. 04. 15. határozat megnyitás
2021. 02. 04. 15. előterjesztés: Az önkormányzat jogi képviselőjének megbízására vonatkozó szerződés felülvizsgálata megnyitás
2021. 02. 01. 14. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 02. 01. 14. előterjesztés: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 projekt - „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson II.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, eredménytelenség megállapítása megnyitás
2021. 02. 01. 13. határozat megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
2021. 02. 01. 13. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzata 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció jóváhagyása. megnyitás
2021. 02. 01. 12. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2021. 02. 01. 12. előterjesztés: 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció jóváhagyása. megnyitás
2021. 02. 01. 11. határozat megnyitás
2021. 02. 01. 11. előterjesztés: SLE-PA Kft. közterület-használati kérelme megnyitás
2021. 02. 01. 10. határozat megnyitás
2021. 02. 01. 10. előterjesztés: Közvilágítás aktív elem 2021. évi karbantartására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
2021. 02. 01. 09. határozat megnyitás
2021. 02. 01. 09. előterjesztés: MI Park Kft. felajánlása a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda részére megnyitás
2021. 01. 28. 08. határozat megnyitás
2021. 01. 28. 08. előterjesztés: Balatonvilágos Község szabad strand felújítás pályázati forrásból – ajánlatok elbírálása megnyitás
2021. 01. 28. 07. határozat megnyitás
2021. 01. 28. 07. előterjesztés: Balatonvilágos Község fizetős strand felújítás pályázati forrásból – ajánlatok elbírálása megnyitás
2021. 01. 25. 06. határozat megnyitás
2021. 01. 25. 06. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzata térinformatikai rendszerének 2021 évi változásvezetésére érkezett ajánlat megnyitás
2021. 01. 25. 05. határozat megnyitás
2021. 01. 25. 05. előterjesztés: Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme megnyitás
2021. 01. 25. 02-03-04. határozat tájékoztatás megnyitás
2021. 01. 25. 2021. 01. Önkormányzati rendelet megnyitás
Melléklet megnyitás
Indoklás megnyitás
2021. 01. 25. 2021. 01. Önkormányzati rendelet előterjesztés: javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására megnyitás
2021. 01. 21. 01. határozat megnyitás

2020.

2020. 12. 18. 92. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 12. 15. 91. határozat megnyitás
2020. 12. 15. 90. határozat megnyitás
2020. 12. 15. 90-91. előterjesztés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt – II.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési dokumentáció elfogadása, ajánlattevők meghatározása megnyitás
2020. 12. 14. 89. határozat megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
2020. 12. 14. 89. előterjesztés: A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása megnyitás
2020. 12. 14. 88. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 12. 14. 87. határozat megnyitás
2020. 12. 14. 87. előterjesztés: Juhász Bianka kérelme megnyitás
2020. 12. 14. 86. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 12. 14. 86. előterjesztés: A 303/28. hrsz. lakótelek értékesítésére vonatkozó pályázati feltételek és adásvételi előszerződés jóváhagyása megnyitás
2020. 12. 14. 85. határozat megnyitás
2020. 12. 14. 85. előterjesztés: A 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár kijelölés véleményezése megnyitás
2020. 12. 09. 84. határozat megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
2020. 12. 09. 84. előterjesztés: Club Aliga ügyében érkezett ügyvédi ajánlat és megbízási szerződés elfogadása megnyitás
2020. 12. 09. 83. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 12. 09. 82. határozat megnyitás
2020. 12. 09. 82. előterjesztés: Karácsonyi csomagok összeállítása, előirányzat biztosítása megnyitás
2020. 12. 09. 81. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 12. 09. 81. előterjesztés: A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása megnyitás
2020. 12. 07. 2020. 22. Önkormányzati rendelet megnyitás
Indoklás megnyitás
2020. 12. 07 2020. 22. Önkormányzati rendelet előterjesztés: Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013.(XII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről megnyitás
2020. 12. 07. 80. határozat megnyitás
2020. 12. 07. 80. előterjesztés: A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása megnyitás
2020. 12. 07. 79. határozat megnyitás
2020. 12. 07. 79. előterjesztés: Fogorvosi alapellátás átszervezése megnyitás
2020. 12. 07. 78. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 12. 07. 77. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 12. 01. 63-76. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 11. 30. 2020. 21. Önkormányzati rendelet megnyitás
Indoklás megnyitás
2020. 11. 30. 2020. 21. Önkormányzati rendelet előterjesztés: Javaslat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 17/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására megnyitás
2020. 11. 26. 2020. 20. Önkormányzati rendelet megnyitás
Indoklás megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 11. 26. 2020. 20. Önkormányzati rendelet előterjesztés: Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról megnyitás
2020. 11. 26. 62. határozat megnyitás
2020. 11. 26. 62. előterjesztés: 2021. évi fejlesztések meghatározása megnyitás
2020. 11. 26. 61. határozat megnyitás
2020. 11. 26. 61. előterjesztés: 2021. évi költségvetési koncepció megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
2020. 11. 23. 57-60. határozat tájékoztatás megnyitás
2020. 11. 23. 56. határozat megnyitás
2020. 11. 23. 56. előterjesztés: Bóta Györgyi karácsonyi javaslatai megnyitás
2020. 11. 23. 56. előterjesztés módosítás megnyitás
2020. 11. 23. 55. határozat megnyitás
2020. 11. 23. 55. előterjesztés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt 2. ütem.” tárgyú közbeszerzési eljárás harmadik megindításához szükséges döntés: közbeszerzési szaktanácsadó megbízása, előirányzat biztosítása megnyitás
2020. 11. 18. 54. határozat megnyitás
2020. 11. 18. 54. előterjesztés: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bérleti szerződés jóváhagyás mérőállomás kihelyezés a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola épületének tetején tárgyban megnyitás
2020. 11. 17. 53. határozat megnyitás
2020. 11. 17. 52. határozat megnyitás
2020. 11. 17. 52 - 53. előterjesztés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt 2. ütem.” tárgyú közbeszerzési eljárás harmadik megindításához szükséges előzetes döntések, új költségvetés készítés, előirányzatok biztosítása megnyitás
2020. 11. 12. 51. határozat megnyitás
2020. 11. 12. 51. előterjesztés: Csatlakozás a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati lehetőségeken való részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása megnyitás
2020. 11. 12. 50. határozat megnyitás
2020. 11. 12. 50. előterjesztés: Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem c. felhívásra a „Balatonvilágosi Községi szabadstrand fejlesztése” címen benyújtott, STR4-0091 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem/pályázat jóváhagyása megnyitás
2020. 11. 12. 49. határozat megnyitás
2020. 11. 12. 49. előterjesztés: Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem c. felhívásra a „Balatonvilágosi Községi fizetős strand fejlesztése” címen benyújtott, STR4-0087 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem/pályázat jóváhagyása megnyitás
2020. 11. 12. 48. határozat megnyitás
2020. 11. 12. 48. előterjesztés: Kick-Box SE Balatonvilágos címerhasználati kérelme megnyitás
2020. 11. 12. 47. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 11. 12. 47. előterjesztés: Karácsonyi csomagok összeállítása, előirányzat biztosítása megnyitás
2020. 11. 12. 46. határozat megnyitás
2020. 11. 12. 46. előterjesztés: Intézményvezetők jutalmazása megnyitás
2020. 11. 12. 45. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 11. 12. 45. előterjesztés: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt – II.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési dokumentáció elfogadása tárgyban 177/2020.(X.26.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása megnyitás
2020. 11. 12. 44. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 11. 12. 44. előterjesztés: Ezüst Hullám Kft. kérelme, Zrínyi út 2/E szám előtti közterületrész térkövezése ügyében megnyitás
2020. 11. 12. 43. határozat megnyitás
2020. 11. 12. 43. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterv javaslat előterjesztése megnyitás
2020. 11. 12. 42. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 11. 12. 42. előterjesztés: 2020. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló megnyitás
2020. 06. 12. 41. határozat megnyitás
2020. 06. 12. 41. előterjesztés: SLE-PA Kft. kérelme közterület-használat időpontjának módosítására megnyitás
2020. 06. 12. 40. határozat megnyitás
2020. 06. 12. 40. előterjesztés: PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. kérelme megnyitás
2020. 06. 12. 39. határozat megnyitás
2020. 06. 12. 39. előterjesztés: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda létszámbővítés megnyitás
2020. 06. 04. 38. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 38. előterjesztés: Szabad strand fürdőhely kijelölése megnyitás
2020. 06. 04. 37. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 37. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosítása megnyitás
2020. 06. 04. 36. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 36. előterjesztés: Aligai út 1. szám alatti „virágüzlet” helyiséghasználati szerződése megnyitás
2020. 06. 04. 35. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 35. előterjesztés: SLE-PA Kft. közterület-használati kérelme megnyitás
2020. 05. 25. 34. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 05. 25. 34. előterjesztés: Előirányzatok biztosítása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, adóügyi álláshely biztosítása megnyitás
2020. 05. 22. 33. határozat megnyitás
2020. 05. 22. 32. határozat megnyitás
2020. 05. 22. 31. határozat megnyitás
2020. 05. 22. 31 - 32 - 33. előterjesztés: Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében megnyitás
2020. 05. 22. 30. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 05. 22. 30. előterjesztés: Balatonvilágos 020/2 helyrajzi számú ingatlan vételi ajánlat megtétele Nemzeti Földügyi Központ részére megnyitás
2020. 05. 22. 29. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 05. 22. 29. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Programja - 2019-2024 jóváhagyás megnyitás
2020. 05. 18. 28. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 05. 18. 28. előterjesztés: Vagyonkezelt Club Aliga – Aliga I. területen lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó levél jóváhagyása megnyitás
2020. 05. 13. 27. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 27. előterjesztés: Siófok Város Gondozási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2019. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
2020. 05. 13. 26. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 26. előterjesztés: Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2019. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
2020. 05. 13. 25. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 25. előterjesztés: Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról megnyitás
2020. 05. 13. 24. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 24. előterjesztés: Balatonvilágos Község Instagram felület létrehozására irányuló kezdeményezés, jelkép és névhasználat engedélyezése megnyitás
2020. 05. 13. 23. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 23. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete általi, számítógépek és monitorok beszerzésének utólagos jóváhagyása megnyitás
2020. 05. 11. 22. határozat megnyitás
2020. 05. 11. 22. előterjesztés: A községi strand üzemeltetése megnyitás
2020. 04. 27. 21. határozat megnyitás
2020. 04. 27. 21. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító okiratának módosítása megnyitás
2020. 04. 23. 20. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 20. előterjesztés: Trianoni történelmi emléktábla elhelyezés megnyitás
2020. 04. 23. 19. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 19. előterjesztés: Rendezvényszervező feladatok ellátása, szerződés jóváhagyása megnyitás
2020. 04. 23. 18. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 18. előterjesztés: TOP-2.1.3-16-S01-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson projekt nyilvánosság, kötelező tájékoztatás, szemléletformáló programok feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálása, szerződés jóváhagyása megnyitás
2020. 04. 23. 17. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 17. előterjesztés: Németh Eleonóra kérelme megnyitás
2020. 04. 06. 16. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 15. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 15 - 16. előterjesztés: Az Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete kérelme előirányzat és létszám átcsoportosításra vonatkozóan megnyitás
2020. 04. 06. 14. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 14. előterjesztés: Márton Lászlóné, Márton László kérelme megnyitás
2020. 04. 06. 13. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 13. előterjesztés: Siófoki Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslat véleményezése megnyitás
2020. 04. 06. 12. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 12. előterjesztés: 2020. évi szúnyoggyérítés megnyitás
2020. 04. 06. 11. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 11. előterjesztés: Szárzúzó beszerzése a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkosó Szervezet részére megnyitás
2020. 03. 27. 10. határozat megnyitás
2020. 03. 27. 10. előterjesztés: A balatonvilágosi 1392 hrsz. ingatlan érintő elővásárlási jog ügye. Árverés érvénytelenné nyilvánítására irányuló levéltervezet elfogadása megnyitás
2020. 03. 26. 9. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 03. 26. 9. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása megnyitás
2020. 03. 26. 8. határozat megnyitás
Melléklet megnyitás
2020. 03. 26. 8. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat és intézményei Beszerzései Szabályzatának jóváhagyása megnyitás
2020. 03. 26. 7. határozat megnyitás
2020. 03. 26. 7. előterjesztés: Települési főépítészi feladatok ellátása, feladat-ellátás felülvizsgálata 2. Új szerződéses feltételek meghatározása, ajánlattételi felhívás megnyitás
2020. 03. 26. 6. határozat megnyitás
2020. 03. 26. 6. előterjesztés: Települési főépítészi feladatok ellátása, feladat-ellátás felülvizsgálata 1. Fennálló szerződés ideiglenes meghosszabbítása megnyitás
2020. 03. 25. 5. határozat megnyitás
2020. 03. 25. 5. előterjesztés: A különleges jogrend idején történő képviselő-testületi döntéshozatal rendjéről szóló polgármesteri határozat módosítása megnyitás
2020. 03. 18. 4. határozat megnyitás
2020. 03. 18. 4. előterjesztés megnyitás
2020. 03. 18. 3. határozat megnyitás
2020. 03. 18. 3. előterjesztés: Sárváriné Treszka Tünde kérelme megnyitás
2020. 03. 18. 2. határozat megnyitás
2020. 03. 18. 2. előterjesztés: Orvos asszisztens helyettesítési díj megállapítása megnyitás
2020. 03. 18. 1. határozat megnyitás

2020. 03. 18.

1. előterjesztés: A különleges jogrend idején történő képviselő-testületi döntéshozatal rendjéről szóló határozat elfogadása megnyitás