^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Településrendezési eszközök 2013.

 

 

 

1. Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet megalkotása

megnyitás

  HÉSZ rendelet tervezet

megnyitás

  Tervlapok

megnyitás

  Állami Főépítész végső szakmai véleménye

megnyitás

     
 

 Helyi Építési Szabályzat végső véleményezési szakasz – záró szakmai véleményezésre megküldött dokumentáció

 

     Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

 

     Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv változások mutatásával

 

     Tervek

 

     Vélemények válaszok

 

     Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv alátámasztó munkarész

 

     Településszerkezeti Terv: határozat, leírás, terv

 

     Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv alátámasztó munkarészek

          Településszerkezeti terv

          Környezeti vizsgálat és értékelés, tájrendezés, környezetalakítás

          Közlekedés

          Közművesítés, elektronikus hírközlés

          Településrendezési vizsgálatok, összevetés a magasabb rendű tervekkel

          Helyi értékvédelem - örökségvédelmi hatástanulmány

 

     Településszerkezeti Terv tanulmányok

          Demográfiai, intézményi hatások

         

          Dendrológia

                Dendrológiai leírás táblázat fotó

                Dendrológiai felmérés helyszínrajza D-A

                Dendrológiai felmérés helyszínrajza D-B

                Dendrológiai felmérés helyszínrajza D-C

                Dendrológiai felmérés helyszínrajza D-D

                Dendrológiai felmérés helyszínrajza D-E

 

           Felszíni vízelvezetés

 

          Hidrológia:
               Rajzok
               Szöveg

 

           Ökológia

 

          Talajmechanika

               Szakvélemény
               Laboratóriumi vizsgálati lapok
               Rajzmellékletek
                    Rétegszelvények

                    A Rétegszelvény

                    B Rétegszelvény
                    C Rétegszelvény
                    D Rétegszelvény
                    E Rétegszelvény
                    F Rétegszelvény
                    G Rétegszelvény
                    H Rétegszelvény
                    I Rétegszelvény
                    J Rétegszelvény
                    K Rétegszelvény
                    L Rétegszelvény
                    M Rétegszelvény
                    N Rétegszelvény

               Fúrások részletes rétegoszlopai
                    Archív rétegoszlop 100-111
                    Archív rétegoszlop 112-124
                    Archív rétegoszlop 125-130
                    Archív rétegoszlop 131-134
                    Archív rétegoszlop 135-140
                    Archív rétegoszlop 141-152
                    Archív rétegoszlop 153-156
                    Új rétegoszlop 500-505
                    Új rétegoszlop 506-514

               Fúrásszelvények
                    500 Fúrásszelvény
                    501 Fúrásszelvény
                    502 Fúrásszelvény
                    503 Fúrásszelvény
                    504 Fúrásszelvény
                    505 Fúrásszelvény
                    512 Fúrásszelvény
                    513 Fúrásszelvény

               Vízföldtani rajzmellékletek
                    Dokumentációs és vízföldtani térkép
                    Magasparti vízföldtani keresztszelvény 1

                    Magasparti vízföldtani keresztszelvény 2

                    Helyszínrajz a víztelenítő rendszerekről

                    Balatonaligai víztelenítő táró felülvizsgálata

               Vázlatterv

 

           Térségi kitekintés

           Vízbeszerzés

 

 

 

Balatonvilágos védendő természeti értékei

 

     Balatonvilágos védett természeti értékei fotódokumentáció

          - Club Aliga

          - Magaspart

 

     Rajzi munkarészek

          - BV1 szelvény

          - BV2 szelvény

          - BV3 szelvény

          - BV4 szelvény

          - CA1 szelvény

          - CA2 szelvény

          - CA3 szelvény

          - CA4 szelvény

          - CA5 szelvény

 

     Szöveges munkarészek

          - Balatonvilágos természeti értékek címlap, fejezet címek

          - Balatonvilágos természeti értékek szöveg

 

    Védendő természeti értékek lista

          - BV magaspart lista

          - CA-A területegység lista

          - CA-B területegység lista

          - CA-C területegység lista

          - CA-D területegység lista

          - CA-E területegység lista

          - CA-F területegység lista

          - CA-G területegység lista

 

 

HÉSZ egyeztető tárgyalás dokumentáció

2013. november 20.

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

 

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

Melléklet 4

Melléklet 5

Melléklet 6

Melléklet 7

 

Vélemények - Válaszok

 

 

Településszerkezeti Terv tervezet 2013. július

 

Balatonvilágos Településszerkezeti Terv véleményezés

 

2013. augusztus 16.:

 

VÉLEMÉNYEK

 

VÁLASZOK

 

 

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2012.(IV.02.) számú határozatával jóváhagyta Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepcióját.

 

Településfejlesztési Koncepció