^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.balatonvilagos.hu

e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

Aktuális Információk

Térkép 1 >>>

Térkép 2 >>>

 

 

Közmeghallgatás az egykori Club Aliga sorsáról

 

Nyilvános közmeghallgatáson tájékoztatták Balatonvilágos lakosságát a Bayer Property Zrt. munkatársai.

A szakemberek felvázolták a három ütemben tervezett „Aligaliget” fejlesztési koncepcióját, melyben szerepel a leromlott állagú kikötő rekonstrukciója, strand fejlesztés, lakóingatlanok építése és egy főtér (Agora) létrehozása egyaránt. A beruházók szándékukat fejezték ki a lakossággal és az önkormányzattal való együttműködésre, melynek első lépéseként, a tervek nyilvánosságra hozatalát követően arra kérték a jelenlévőket, hogy írásban tegyék meg javaslataikat és észrevételeiket a fejlesztéssel kapcsolatosan.

Balatonvilágoson, a 2022. szeptember 23-án megtartott nyilvános testületi üléssel egybekötött közmeghallgatáson részt vett a teljes képviselőtestület, Takács Károly Béla polgármester, Bartek Róbert, Bukovszki András István, Hanga László, Kovács Béla Lajos, Kovács Tamás és Tretykó István, továbbá Witzmann Mihály parlamenti képviselő és a Bayer Property Ztr. vezérigazgatója, Sokorai István, valamint Nagy Bence kommunikációs igazgató, továbbá Budvári Róbert, a Pro-Mot Hungária Kft. üzemeltetésért felelős vezetője.

A prezentációval egybekötött tájékoztatón a fejlesztő leszögezte, a lakosság részéről megfogalmazott parthoz való lejutás lehetőségét a jövőben is biztosítják, a strand továbbra is látogatható lesz a nagyközönség számára és a helyiek és az üdülőtulajdonosok díjmentessége is megmarad. Továbbá kifejtette, hogy forgalomtechnikai megoldásokkal az utakat és a közlekedést is fejleszteni kívánják, hogy csökkenjen a település környezeti terhelése a 47 hektáros terület településhez integrálását követően. A fejlesztő közel 10 milliárd Forint értékű, közcélú infrastrukturális fejlesztést tervez megvalósítani.

Elhangzott, hogy a terület reorganizációja során kiemelt figyelmet kap a környezet megóvása, a funkciók megtartása és az emberközpontú fejlesztési irányok teljesítése. A fejlesztés eredményeként létrejövő újrahasznosított településrész Aligaliget néven várja vendégeit a jövőben.

A 47 hektáros területre vonatkozó beruházás értéke meghaladja a 100 milliárd Forintot, melyből az elkövetkezendő időszakban a beruházó elvégzi a kikötő régen várt átépítését és bővítését, korszerűsíti a strandot és lakó-, illetve üdülő ingatlanokat épít.

A tervek között szerepel egy Agora létrehozása is, szolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekkel, amely főtér funkciójával integrálja a létrejövő Aligaligetet a település egészéhez, ezzel fontos közösségi funkciót is ellátva.

A lakosság részéről érkező kérdések között szerepelt az Aliga2 területrész hasznosítása és a strand látogathatósága egyaránt. Az észrevételek között ott szerepelt a település fejlesztésének fontossága, amelynek záloga az egykori pártüdülő közcélú fejlesztése.

A beruházó biztosította a lakosokat a fejlesztéssel kapcsolatos folyamatos tájékoztatásról.

 

 

 

 

Új koncepció a balatonvilágosi településrész, az Aligaliget fejlesztésében
 
    Balatonvilágos, 2022. szeptember 21., szerda (OTS) - Balatonvilágos Község Önkormányzatával kezdeményeztek egyeztetést az egykori Club Aliga új tulajdonosai. A kétoldalú megbeszélésen a Bayer Property Zrt. képviselői felvázoltak egy három ütemben tervezett fejlesztési koncepciót, melyben szerepel a leromlott állagú kikötő rekonstrukciója, strand fejlesztés, lakóingatlanok építése és egy főtér (Agóra) létrehozása egyaránt. A felek közös érdekeik figyelembevételével folyamatos egyeztetések mellett működnek együtt a jövőben.


    A hírhez tartozó kép(ek) ingyenesen letölthető(ek) a következő
internetcímen:
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_001.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_002.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_003.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_004.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_005.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_006.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_007.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_008.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_009.jpg
http://ots.mti.hu/Pages/Picture.aspx?fi=OTS_20220921_010.jpg

Az egyeztetés egyik legfontosabb üzenete, hogy a terület reorganizációja során kiemelt figyelmet kap a környezet megóvása, a funkciók megtartása és az emberközpontú fejlesztési irányok teljesítése. A fejlesztés eredményeként létrejövő újrahasznosított településrész továbbra is bejárható marad, és megtartja közfunkcióját. A lakosság részéről megfogalmazott parthoz való lejutás lehetőségét a beruházó a jövőben is biztosítja.

Az Aligaliget teljes, 47 hektáros területére vonatkozó beruházás értéke meghaladja a 100 milliárd Forintot, melyből a fejlesztő közel 10 milliárd Forint értékű, közcélú infrastrukturális fejlesztést is tervez megvalósítani.
Az elkövetkezendő időszakban a beruházó elvégzi a kikötő régen várt átépítését és bővítését, korszerűsíti a strandot, és lakó-, illetve üdülő ingatlanokat épít.
A tervek között szerepel egy Agóra létrehozása is szolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítményekkel, amely főtér funkciójával integrálja a létrejövő Aligaligetet a település egészéhez, ezzel fontos közösségi funkciót is ellátva.

A képviselőtestület a területre vonatkozó kormányrendelet nyújtotta beépítési lehetőségek kapcsán kifejtette, hogy az nem összeegyeztethető a település érdekeivel.
A terület tulajdonosa kinyilatkoztatta, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint meghatározott építési paraméterek tekintetében önkorlátozó módon, a beépítési maximumokat nem meríti ki.

A felek közös érdekek figyelembevételével, transzparens módon, folyamatos egyeztetések mellett működnek együtt a jövőben. Balatonvilágos a fejlesztés által nem csak adóbevételekkel és az infrastruktúra jelentős javulásával gyarapodik, hiszen Aligaliget településrész létrejöttével vonzó turisztikai lokációvá lép elő a jövőben.

 

 

 

Bursa Hungarica

 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

2023. évre

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZBAN ÉLŐ CSALÁDOK REZSICSÖKKENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan —társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő — családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban megállapítja az ingatlanon található önálló lakás rendeltetési egységek számát. Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás meghatározásnak. A kérelem a település önkormányzatánál szokásos módon, valamint e-papíron is benyújtható. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza. A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt. A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző — szolgáltatói jelzésre lefolytatandó —hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az építésügy hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.

A kérelem a csatolt nyomtatvány kitöltésével beterjeszthető személyesen, postai úton, valamint elektronikusan az ügyfélkapun keresztül. 

KÉRVÉNY>>>

Tisztelt Balatonvilágosi Lakosok és Nyaralótulajdonosok!

A Techno-Tel Kft. nevében Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Szupergyors Internet Program keretében elkészült a balatonvilágosi optikai hálózatfejlesztésünk első üteme.

Ennek kapcsán Balatonvilágos jelentős részén már elérhetővé vált a Gigabites internet szolgáltatásunk, a digitális TV szolgáltatásunk, és a vezetékes telefonszolgáltatásunk.

Az optikai kábeles szolgáltatás jelenleg az alábbi utcákban érhető el: Bacsó B. u.; Balaton u.; Csók I. sétány; Dobó I. u.; Dózsa Gy. u.; József A. u.; Kosztoláyi D. u.; Lehel u.; Május-1. u.; Nefelejcs u.; Táncsics M. u.; Vadrózsa u.; Vörösmarty u.

Természetesen a fejlesztést tovább folytatjuk és rövidesen a település többi részén is elérhetővé válik a hálózatunk.

A szolgáltatás részleteiről, az elérhető kedvezményekről és akciókról a WEB lapunkon (https://www.techno-tel.hu), illetve az ügyfélszolgálatunkon érdeklődhetnek (+36 20/30/70 388 2821).

Üdvözlettel: Techno-Tel TEAM

 

 

 

 

Térkép>>>

 

  

Ezúton értesítjük a szarvasmarhatartókat, hogy a szarvasmarhák kötelező

brucellosis mentességre vonatkozó- vizsgálatát, és az ezzel egybekötött

szarvasmarha leukosis, IBR, illetve TBC vizsgálatokat Balatonvilágos

közigazgatási területén 2022. szeptember 01-től október 31-ig ütemezte aSiófoki Járási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és

Állategészségügyi Osztálya.

 

 

 

 

Tájékoztatás a KATA változásról

 

 

 

Tájékoztató>>>

Nyomtatvány>>>

Megnyitás>>>

Az M7 gyorsforgalmi út 89 km szelvényben lévő különszintű csomópont megvalósítása PE/KTF/5216-52/2017. számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély (a továbbiakban Alaphatározat) módosítása

Megnyitás >>>

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉV ELEJI ÉRTESÍTŐKKEL KAPCSOLATBAN - KIEGÉSZÍTÉS


Korábbi tájékoztatónkhoz kapcsolódóan tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az adófizetési kötelezettségről szóló értesítők egy részének (R-Zs betűk) postázása 2022. március 23. napján történt meg. Ennek oka, hogy az új előírások szerint ezentúl csak QR kóddal ellátott csekkeket lehet rendelni, amelyek nem érkeztek meg időben Önkormányzatunkhoz, azok postai és banki bevizsgálási folyamata is elhúzódott. Az új csekkek jóváhagyásáról 2022. március 22. napján kapott értesítést Önkormányzatunk.

A 2022. március 16. napját megelőzően kiküldött értesítőkben építményadó vonatkozásában az idei évben csak egy csekk került a borítékba, mert a régi típusú csekkekből korlátozott darabszám állt rendelkezésünkre. Részükre a szeptember 15. napján esedékes adófizetéshez a szükséges építményadó csekket a második félévben küldjük meg.

A 2022. március 16-ai befizetési határidő után kiküldött értesítők mellé (R-Zs betűk) már két darab új típusú csekk került. Az értesítők az eredeti befizetési határidőt tartalmazzák, mivel azok kinyomtatása már korábban megtörtént.
Azok számára, akik a március 16-ai befizetési határidőig nem kapták kézhez értesítőjüket, az ebből eredő késedelmes befizetés miatt késedelmi pótlékot nem számítunk fel.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉV ELEJI ÉRTESÍTŐKKEL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az adófizetési kötelezettségről szóló értesítők postázása folyamatban van. A már kiküldött értesítőkben építményadó vonatkozásában az idei évben csak egy csekk került a borítékba, mert a régi típusú csekkekből csak korlátozott darabszám állt rendelkezésünkre.

Az új előírások szerint ezentúl csak QR kóddal ellátott csekkeket lehet rendelni, amelyek nem érkeztek meg időben Önkormányzatunkhoz. Ezért tájékoztatjuk azon Adózóinkat, akik a március 16-ai befizetési határidőig nem kapják kézhez értesítőjüket, hogy az ebből eredő késedelmes, határidőn túli befizetés esetén késedelmi pótlék felszámolására nem kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá Adózóinkat, hogy a szeptember 15. napján esedékes adófizetéshez a szükséges építményadó csekket a második félévben küldjük meg.

KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSKörnyezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról az

„Aligaliget” fejlesztés környezeti hatásvizsgálati eljárása tárgyban

MEGNYITÁS>>>

MEGNYITÁS>>>

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN

Megnyitás>>>

Hulladékszállítási naptár

Balatonvilágos

2022. január 1- december 31.

KÖZLEMÉNY

Környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról az „Aligaliget” fejlesztés környezeti hatásvizsgálati eljárása tárgyban

MEGNYITÁS>>>

MEGNYITÁS>>>

A „Club Aliga” fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása

KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

A „Club Aliga” fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása

MEGNYITÁS>>>

CLUB ALIGA VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS

Kérésünkre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megküldte a Vagyonkezelési szerződés elektronikus példányát közzététel céljára, melyet alábbiakban olvashatnak honlapunk látogatói.

- Önkormányzat levele


- MNV válasz


- Szerződés1


- Szezrődés2

Tervjavaslat 1.

Tervjavaslat 2.

Tervjavaslat 3.

KTI válasz

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

Dokumentum megnyitása >>>

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

MEGNYITÁS>>>

Szent Korona Avatás 2000.