Előterjesztések 2013.

 

Előterjesztések 2013. december 30-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet megalkotása

megnyitás

  HÉSZ rendelet tervezet

megnyitás

  Tervlapok

megnyitás

  Állami Főépítész végső szakmai véleménye

megnyitás

Előterjesztések 2013. december 19-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Településrendezési Szerződés jóváhagyás

megnyitás

  Településrendezési Szerződés

megnyitás

  Nyilatkozat MNV részére

megnyitás

  Nyilatkozat ProMot

megnyitás

  Önkormányzati tulajdonba kerülő területek listája

megnyitás

  Változási vázrajz.

megnyitás

  Ütemezés - területegységek

megnyitás

  Ütemezés - ütemterv

megnyitás

  Aliga II sétány és átjárok

megnyitás

  Anyavállalati garancia

megnyitás

2. Biztosító váltás

megnyitás

3. Dobó István utcai játszótér bővítése érdekében kültéri fitness eszközök beszerzése

megnyitás

Előterjesztések 2013. december 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet alkotás.

megnyitás

2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotás

megnyitás

  A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet

megnyitás

3. Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

4. Frida Family Kft. kérelme

megnyitás

5. Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

6. Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2013. évi költségvetése jóváhagyása

megnyitás

7. Bognár Gyula kérelme

megnyitás

8. Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme

megnyitás

9. 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyás

megnyitás

10. A Ham-Bell Ipari-,  Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlata

megnyitás

11. Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciummal /DBHSZK/ közszolgáltatási szerződés kötése.

megnyitás

12. Előirányzat kérés

megnyitás

Előterjesztések 2013. december 9-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Településrendezési szerződés jóváhagyás

megnyitás

  Szerződés

megnyitás

  Nyilatkozat

megnyitás

Előterjesztések 2013. november 22-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Javaslat Balatonvilágos Község Helyi Építési Szabályzata egyeztetési anyagával kapcsolatos állásfoglalásra, véleményezési szakasz lezárására, végső véleményezési szakasz kezdeményezése.

megnyitás

2. A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet alkotás

megnyitás

3. Az önkormányzat tanácskozó termének díszítése céljából kép vásárlás

megnyitás

4. A védőnői szolgálat működtetése, finanszírozása, a védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása

megnyitás

Előterjesztések 2013. november 18-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A 2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló

megnyitás

  A 2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről mellékletek

megnyitás

2. A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alkotás

megnyitás

3.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve meghatározása

megnyitás

4. Egészségügyi Szolgálat beszámolója

megnyitás

5. Aligai Fürdőegyesület beszámolója

megnyitás

6. Erzsébet Szállodák – Táborok - Vendégházak Kft kérelme

megnyitás

7. Gagarin lakótelep lakóközösségének kérelme

megnyitás

8. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete kérelme

megnyitás

9.

Közvilágítás aktív elem 2014. évi karbantartására vonatkozó szerződés tervezet

megnyitás

10. Települési főépítészi feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítás

megnyitás

11. Balatonvilágos 1222/1, 1222/2, 1222/11 és 1222/12 helyrajzi számú ingatlanokból kialakítandó 2175 m2 területnagyságú ingatlan tulajdonjogának, valamint az 1222/1 és 1222/2 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő átjárási szolgalmi jog forgalmi értékbecslése tárgyában beérkezett ajánlatok

megnyitás

12. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása elszámolási szerződés

megnyitás

Előterjesztések 2013. október 21-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás

megnyitás

2. A civil szervezetek beszámolója a 2012 évi munkájukról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról

megnyitás

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet alkotás

megnyitás

4. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról, és ellátásokról szóló 16/2006. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

5. Közvilágítás energiaellátásra érkezett ajánlatok

megnyitás

6. Balatonvilágos Község Önkormányzat fogyasztási helyei villamos energia ellátására érkezett ajánlatok

megnyitás

7. Erzsébet Szállodák – Táborok - Vendégházak Kft kérelme

megnyitás

8. Csobai Lajosné kérelmeí

megnyitás

9. Előirányzat biztosítás a 313/2013.(IX.23.) számú határozat végrehajtásához

megnyitás

10. Előirányzat biztosítás a Hét vezér utcai szennyvízátemelő karbantartási költségére

megnyitás

11. Előirányzat biztosítás köztemetés költségére

megnyitás

12.

Néhai Simon Ferenc temetési költségének részbeni átvállalása, hozzájárulás köztemetés költségének részletben történő visszafizetéséhez

megnyitás

13.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének törvényességi jelzése Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 271/2013.(VIII.08.) számú határozata tekintetében

megnyitás

14. Helyi népszavazás kezdeményezése

megnyitás

     BAÜE beadvány

megnyitás

     BAÜE népszavazás kezdeményezésére vonatkozó indítvány kiegészítés

megnyitás

15. Helyi népszavazás kezdeményezése települési képviselők részéről

megnyitás

 

   Helyi népszavazás kezdeményezésére vonatkozó indítvány képviselői

   támogatás

megnyitás

16. Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdona adása

megnyitás

17. Döntés a Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda őszi szünetben történő nyitva, illetve zárva tartásáról

megnyitás

18. Közvilágítás aktív elem 2014. évi karbantartására vonatkozó ajánlatok

megnyitás

19. Fehér-partok Turisztikai Egyesület megállapodás visszatérítendő támogatásról

megnyitás

 

   Megallapodas visszateritendő támogatás Feher-Partok Turisztikai

   Egyesulet

megnyitás

Előterjesztések 2013. szeptember 23-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás

megnyitás

2.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

megnyitás

3. 2013 évi költségvetési rendeletmódosítás melléklet

megnyitás

4. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) rendeletének módosítása, valamint a költségvetés 2013. év I. féléves teljesítésének értékelése

megnyitás

5. 2013 évi költségvetési rendelet teljesítés

megnyitás

6. Előirányzat módosítás

megnyitás

7. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, 6/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelete módosítása

megnyitás

8. BAHART tőkeemelési kötelezettség

megnyitás

9. Pályázat kiírása védőnői munkakör betöltésére

megnyitás

10. Komlóska Község Önkormányzat Polgármestere kérelme a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatás tárgyában

megnyitás

11. Előterjesztés Talajterhelési díj ügyek

megnyitás

12. Magyar Gyuláné balatonvilágosi 1567 hrsz-ú ingatlanrészének vételére vonatkozó szándék visszavonása

megnyitás

13. Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda Pedagógiai Programjának, Házirendjének, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

megnyitás

14. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás létrehozása

megnyitás

15. Társulási megállapodá

megnyitás

16. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

megnyitás

17. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához csatlakozás

megnyitás

18.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú, SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. üzletrésze 50 %-ának átruházása a DBRHÖT-ra és kapcsolódó döntések meghozatala.

megnyitás

19. Javaslat Balatonvilágos Község Helyi Építési Szabályzata egyeztetési anyagával kapcsolatos állásfoglalásra.

megnyitás

20. Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének x/2013. (XI.xx.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 27/2006. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

megnyitás

21. Tervlap 1.

megnyitás

22. Tervlap 2.

megnyitás

23. Tervlap 3.

megnyitás

24. Tervlap 4.

megnyitás

25. Tervlap 5.

megnyitás

25. Tervlap 6.

megnyitás

Előterjesztések 2013. szeptember 2-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Javaslat Balatonvilágos község Településszerkezeti Terv elfogadására

megnyitás

            Vélemények

megnyitás

            Válaszok

megnyitás

2.

 

ChronoMoto Kft. kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2013. augusztus 8-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületével, valamint Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Megállapodás módosítása

megnyitás

2. Alba Út Kft. vállalkozási szerződés

megnyitás

3. Előirányzat biztosítás térfigyelő kamerák csatlakozó dobozainak létesítésére

megnyitás

4.

Bollók Attiláné kérelme

megnyitás

5. Pataki Jánosné kérelme

megnyitás

6. Balaton-ICE Kft. kérelmei

megnyitás

7.

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM keretében a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítésére pályázat benyújtása

megnyitás

8. Eurosolar Kft. vállalkozási szerződés

megnyitás

Előterjesztések 2013. június 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Települési értéktár

megnyitás

2. Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás létrehozása

megnyitás

3. Hulladékgazdálkodási terv egyeztetés

megnyitás

4. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondás

megnyitás

5. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítása

megnyitás

6. Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. II. félévi belső ellenőrzési munkaterv

megnyitás

7. Horváth Zoltán kérelem

megnyitás

8. Promóció engedélyezési kérelem

megnyitás

9.

Előirányzat biztosítás

megnyitás

10. Balatonvilágosi Nők Egyesülete támogatás iránti kérelme

megnyitás

11. Magyar Napló kérelme

megnyitás

12. Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Kft. kérelme

megnyitás

13. Multibaal Trade Kft. kérelme

megnyitás

14. Mozdulj Világos Sport Egyesület kérelme

megnyitás

15. Előirányzat biztosítás Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet gépjármű beszerzéshez

megnyitás

16. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2013. május 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Fejlesztési területre vonatkozó zöldterület kialakításról nyilatkozat.

megnyitás

2. KÖH Alapító Okirat módosítás

megnyitás

3. Központi Orvosi Ügyelet 2013 07 01-től

megnyitás

4. Transzplantációs Alapítvány kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2013. május 15-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Köznevelési terv véleményezés

megnyitás

2. Városőrség

megnyitás

3. Vis maior

megnyitás

Előterjesztések 2013. április 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1.

Balatonvilágos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

2. BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Balatonvilágos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásáról

megnyitás

3. 2012 évi ellenőrzési jelentés Balatonvilágos

megnyitás

4. 2012 évi összefoglaló jelentés Balatonvilágos

megnyitás

5. Könyvvizsgálói jelentés

megnyitás

6. Közzétételi tábla

megnyitás

7. Tájékoztatás a Gazdasági Program időarányos megvalósulásáról

megnyitás

8. Balatonkenesei Rendőrőrs tájékoztatója Balatonvilágos község 2012. évi közrendjéről, közbiztonságáról

megnyitás

9. Polgárőrség beszámolója

megnyitás

10. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelete módosítása

megnyitás

11. Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója

megnyitás

12. Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” kérelme

megnyitás

13. Balatonvilágos Község Önkormányzat intézményeinek 2014. évre vonatkozó villamos-energia ellátása

megnyitás

14. Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlata

megnyitás

15.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének módosítása

megnyitás

16. Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére, felújítására pályázat benyújtása

megnyitás

Előterjesztések 2013. március 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1. TSZSZI beszámoló

megnyitás

2. Átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

megnyitás

3. Intézmények beszámolója

megnyitás

4. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról, és támogatásokról szóló önkormányzati rendeletalkotás

megnyitás

5. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletalkotás

megnyitás

6. Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartás

megnyitás

7. Fényforrás Kft. közvilágítás 2013. évi üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítás

megnyitás

8. Balatoni Futár Bt. támogatási kérelme

megnyitás

9. Czvitkovics László kérelme

megnyitás

10. Csepi Imre kérelme

megnyitás

11. Előirányzat igény

megnyitás

Előterjesztések 2013. február 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1. 2013. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása/rendeletalkotás

megnyitás

2. 2013. évi költségvetés melléklet

megnyitás

3. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség mérlegszerű bemutatása 2014-2016. évek vonatkozásában.

megnyitás

4. Nyári programok, rendezvények tárgyalása

megnyitás

5. Közbeszerzési Terv jóváhagyása

megnyitás

6. Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) rendelet módosítása.

megnyitás

7. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

8. Vagyongazdálkodási Terv elfogadása

megnyitás

9. Fényforrás Kft. közvilágítás 2013. évi üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítás

megnyitás

10. Fókusz Geodézia váll. szerződés tervezet

megnyitás

11. Balatonvilágos Község Önkormányzat térinformatikai rendszerének 2013. évi változásvezetésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

megnyitás

12. Nádfedeles Vendégház tetőfelújítás műszaki ellenőrzés

megnyitás

13. Nádfedeles Vendégház tetőfelújítás

megnyitás

14. DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz

megnyitás

15. Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete kérelme

megnyitás

16. Rákóczi Szövetség kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2013. január 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Helyi Építési Szabályzat módosítása

megnyitás

2. SPECIAL BAUTERV Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz

megnyitás

3.

Simó Villamossági Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérése Balatonvilágos, Klapka u. 22. ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz

megnyitás

4.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jog felmondás

megnyitás

5. DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz

megnyitás

6. Tóth Krisztina Kultúrház használatára vonatkozó kérelme

megnyitás

7. Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda Kultúrház használatára vonatkozó kérelme

megnyitás

8.

FŐMTERV’TT Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése Elektromos Hálózatok 20 kV-os kábelek 1. kötet Balatonvilágos tervezési munkáihoz

megnyitás

9. FŐMTERV’TT Zrt. tulajdonosi hozzájárulás kérés Balatonaliga-Balatonszentgyörgy vonalszakasz átépítése Távközlési hálózatok tervezési munkáihoz

megnyitás

10. A Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás

megnyitás

11.

A Központi Orvosi Ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás megszüntetés

megnyitás

12. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa határozata jóváhagyása

megnyitás

13. BSI Futó Kft. kérelme

megnyitás

14. Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme

megnyitás

15. dr. Lukács Liza szakpszichológus kérelme

megnyitás

16.

Névhasználati kérelem

megnyitás

 

Designed by NeMo System