Hatályos Önkormányzati Rendeletek

 

  Frissítve: 2020. augusztus 3.  
     
12 2020 Önkormányzati rendelet a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 2020 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  Melléklet megnyitás
12 2019 Önkormányzati rendelet a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról megnyitás
  Indoklás megnyitás
11 2019 Önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról megnyitás
  Indoklás megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
07 2019 Önkormányzati rendelet a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról megnyitás
  Melléklet megnyitás
06 2019 Balatonvilágos Község Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete megnyitás
  Melléklet 1. Szabályozási terv megnyitás
  Melléklet 2. Értékes fák tervlapja megnyitás
  Melléklet 3. Községi utak osztályba sorolása megnyitás
03 2019 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  Melléklet megnyitás
20 2018 A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
19 2018 Rendelet a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
06 2018

Önkormányzati rendelet a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
07 2018 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Balatonvilágos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 2018 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  Melléklet megnyitás
18 2017

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete Balatonvilágos Község településkép védelméről

megnyitás
  Függelék megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4.

megnyitás

  Melléklet 5. megnyitás
  Melléklet 6. megnyitás
10 2017

Balatonvilágos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

megnyitás
  Melléklet megnyitás
08 2017 Önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról megnyitás
07 2017 Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól megnyitás
  Melléklet megnyitás
06 2017 Önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás
  Melléklet 3 megnyitás
02 2017 Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről megnyitás
  Melléklet megnyitás
13 2016 Kiadások készpénzben történő kifizetésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
10 2016 Önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és rendjéről megnyitás
  Melléklet megnyitás
09 2016 Önkormányzati rendelet a tanyagondnoki szolgálatról megnyitás
05 2016 Balatonvilágos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás
01 2016 Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről megnyitás
  Melléklet megnyitás
22 2015 Önkormányzati rendelet a lakáscélú önkormányzati támogatások szabályairól megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás
  Melléklet 3 megnyitás
20 2015 Önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
  Melléklet 2 megnyitás
07 2015 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet melléklet megnyitás
06 2015 Egészségügyi alapellátási körzet meghatározásáról szóló rendelet megnyitás
02 2015 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról megnyitás
  Melléklet megnyitás
01 2015 Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről megnyitás
  Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről melléklet megnyitás
21 2014 Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről megnyitás
  Melléklet megnyitás
19 2014 Helyi önkormányzati képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
11 2014 Helyi népszavazás rendelet megnyitás
07 2014 2013. évi költségvetés teljesítéséről rendelet megnyitás
  2013. évi költségvetés teljesítéséről rendelet melléklet megnyitás
  Könyvvizsgálói jelentés megnyitás
  Könyvvizsgálói jelentés melléklet megnyitás
03 2014 2014. évi költségvetés megnyitás
  2014. évi költségvetés mellékletei megnyitás
02 2014 Temető rendelet megnyitás
  Melléklet 1 megnyitás
19 2013 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  1. melléklet megnyitás
  2. melléklet megnyitás
  3. melléklet megnyitás
  4. melléklet megnyitás
  5. melléklet megnyitás
  6. melléklet megnyitás
18 2013 Közterületnév, településrész-név, házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megnyitás
17 2013 Helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
  Melléklet megnyitás
16 2013 Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról rendelet megnyitás
12 2013 Filmforgatás célú közterület használat rendje megnyitás
  Melléklet megnyitás
08 2013 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megnyitás
  2013 08 melléklet megnyitás
  2013 08 Könyvvizsgálói jelentés megnyitás
06 2013 Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megnyitás
  Forgalomképtelen ingatlanvagyon melléklet megnyitás
  Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon melléklet megnyitás
  Forgalomképes ingatlanvagyon melléklet megnyitás
  Értékpapír nyilvántartás melléklet megnyitás
  Ingó és ingatlan vagyon melléklet megnyitás
  Pályázati Szabályzat melléklet megnyitás
  Árverési Szabályzat melléklet megnyitás
  Beruházási szabályzat melléklet megnyitás
05 2013 Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról megnyitás
02 2013 2013. évi költségvetés rendelet megnyitás
  2013. évi költségvetési rendelet melléklet megnyitás
11 2012

Balatonvilágos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet

megnyitás
 

Balatonvilágos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet melléklet

megnyitás
01 2012 2012. évi költségvetés rendelet megnyitás
  2012. évi költségvetési rendelet melléklet megnyitás
12 2011

2010 évi költségvetés végrehajt rendelet

megnyitás
 

2010 évi költségvetés végrehajt rendelet mellékletei

megnyitás
05 2011 2011. évi költségvetési rendelet megnyitás
  2011. évi költségvetési rendelet melléklet megnyitás
08 2010 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletet megnyitás
08 2010 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletet mell. megnyitás
06 2010 2010. évi költségvetés megnyitás
06 2010 2010. évi költségvetés melléklet megnyitás
06 2010 2010. évi költségvetés könyvvizsgálói jelentés megnyitás
11 2009

2008. évi költségvetés végrehajtásáról

megnyitás
01 2009

2009. évi költségvetés

megnyitás
01 2009

2009. évi költségvetés mellékletei

megnyitás
07 2008

Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

megnyitás
  07 2008 melléklet megnyitás
  07 2008 melléklet megnyitás
02 2008

2008 évi költségvetés

megnyitás
 

2008 évi költségvetés mellékletei

megnyitás
14 2005 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről megnyitás
  Melléklet megnyitás
13 2005

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről,

bérbeadásáról, a lakásbérleti szerződés tartalmáról,

megszűnésérő

megnyitás
13 2002 Helyi környezet védelméről megnyitás
08 2002 Közművelődési rendelet megnyitás
09 2000 Ebrendelet megnyitás
05 1999 Díszpolgár rendelet megnyitás
11 1996 Címer rendelet megnyitás

 

 

Designed by NeMo System