Önkormányzat Balatonvilágos

 

 

 

8171 Balatonvilágos Csók István Sétány 38.

   
Telefon: (88)/480-905
  (88)/480-845
  (88)/480-005
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: www.balatonvilagos.hu
   
   

Tourinform:

   
Cím: Aligai u. 1.
Telefon: (88)/446-034
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Nyitvatartás: Június 15-ig.
  Hétfő- Péntek:  9.00 - 13.00
   
  Június 15-től
  Hétfő- Szombat:  9.00 - 17.00
   
  A nyitva tartás egyéb rendezvények és elfoglaltságok miatt változhat!
   

Könyvtár

   
Cím: Dózsa Gy. u. 1.
Telefon: (88)/586-490
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Cím: Dózsa Gy. u. 1.
Nyitvatartás: Kedd 09-12
  Péntek 14-17

 

Polgármester:      
Takács Károly Béla    
       
Képviselők:      
Bartek Róbert    
     
Bukovszki András István    
     
Hanga László    
     
Kovács Béla Lajos    
     
Kovács Tamás    
     
Tretykó István    

 

Ügyfélfogadási rend

 

Hétfő

Kedd

Szerda Csütörtök Péntek
Polgármester

9.00 – 12.00

13.00 – 15.00

---

9.00 – 12.00

13.00 –15.00

--- ---
Jegyző --- ---

9.00 – 12.00

13.00 –15.00

--- ---
Ügyintézők

9.00 – 12.00

13.00 – 15.00

---

8.00 – 12.00

13.00 –15.00

--- 8.30 – 12.00
Pénztári órák 9.00 – 11.30 --- 9.00 – 11.30 --- 9.00 – 11.30

A polgármester és a jegyző ügyfélfogadása ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN (telefon: /88/ 480-845, 480-005) történik.

A jegyző az ügyfélfogadást jegyzői referense vagy megbízottja útján teljesíti.

KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖKI NAPOKON

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS!

 

Balatononvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. évi

M U N K A T E R V E

letöltés

A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást ad a két testületi ülés közt történt fontosabb eseményekről, a tett intézkedésekről, és beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Az ülések hétfői napokon, 16,30 órai kezdettel tartandók.

A képviselő-testület üléseinek helye Balatonvilágos Község Önkormányzata épületének tanácsterme, a közmeghallgatás helye a községi kultúrotthon.

 

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a 210/2018.(XI.19.) számú határozattal fogadta el az alábbiak szerint:

 

1.   2019. január 28. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó

                 gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról

Előadó: polgármester

2./ A 2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

            Előadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek

 

2.   2019. február 25. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ A 2019. évi költségvetési rendeletalkotás

Előadó: polgármester

2./ Nyári programok, rendezvények

            Előadó: polgármester

3./ 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester

4./ Vegyes ügyek

 

3.   2019. április 8. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

1./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

            Előadó: egyesület elnöke

2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és

     Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2018. évi

      tevékenységéről

Előadó: intézményvezető, részegység vezetők, védőnő, tanyagondnok

3./ Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2018. évre vonatkozóan

Előadó: háziorvos

4./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

Előadó: egyesület elnöke

5./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti

     Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke

6./ Vegyes ügyek

 

4.   2019. május 20. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló

Előadó: polgármester

2./ 2018. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása

            Előadó:  polgármester

3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja beszámolója

     Balatonvilágos települést érintő feladatok 2018. évre vonatkozó

    ellátásáról

Előadó: Gondozási Központ képviselője

4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos

     települést érintő feladatok 2018. évre vonatkozó ellátásáról

Előadó: intézményvezető

5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előadó: polgármester

6./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó egyeztetés

Előadó: polgármester, Fehér-partok Turisztikai Egyesület elnöke

7./ Vegyes ügyek

 

5.   2019. május Siófok, Siójut, Balatonvilágos képviselő-testületeinek

       együttes ülése

Napirend:

 

            1./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló

                 beszámoló

Előadó: jegyző

2./ Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának

     tájékoztatója a 2018. évi tevékenységéről

            Előadó: hivatalvezető

 

6.   2019. június 24. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évet értékelő összefoglaló

                 jelentése

Előadó: Tűzoltóság képviselője

2./ Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi

     könyvtári szolgáltatásairól

            Előadó: polgármester

3./ Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről, az

     önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke

4./ Balatonvilágosi Népdalkör 2018. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

Előadó: egyesület vezetője

5./ Vegyes ügyek

 

7.   2019. szeptember 9. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

1./ A 2019. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők

2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági

      jelentéséről szóló beszámolója

Előadó: közalapítvány elnöke

3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési évről szóló

     értékelése

Előadó: óvodavezető

4./ Vegyes ügyek

 

 

8.   2019. október               Alakuló ülés

 

 

9.   2019. november 18. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

1./ 2019. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló

Előadó: polgármester

2./ 2020. évi költségvetési koncepció

Előadó: polgármester

3./ A 2020 évi fejlesztések

Előadó: polgármester

4./ A 2020. évi munkaterv javaslat előterjesztése

Előadó: polgármester

5./ Vegyes ügyek

 

10.   2019. november 29. (péntek) 17 óra Közmeghallgatás

Napirend:

 

            1./ Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak eseményeiről,

                 a képviselő- testület munkájáról

                        Előadó: polgármester, képviselő-testület

            2./ Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi

                 közügyeket érintő kérdései, javaslatai.

 

11.   2019. december 9. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község

                 közrendjéről, közbiztonságáról

Előadó: rendőrkapitányság képviselője

            2./ 2020. évi ellenőrzési terv előterjesztése

Előadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek

 
 

Balatononvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi

M U N K A T E R V E

letöltés

A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatást ad a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett intézkedésekről, és a napirendi pontok tárgyalásának végén beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az ülések hétfői napokon, 16,30 órai kezdettel tartandók.

A képviselő-testület üléseinek helye Balatonvilágos Község Önkormányzata épületének tanácsterme, a közmeghallgatás, lakossági fórum helye a községi kultúrotthon.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a 258/2019.(XI.18.) számú határozattal az alábbiakban határozta meg:

 

1.   2020. január 27. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó

                 gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról

Előadó: polgármester

2./ A 2020. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása

            Előadó: polgármester

3./ Vegyes ügyek

 

2.   2020. február 24. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ A 2020. évi költségvetési rendeletalkotás

Előadó: polgármester

2./ Nyári programok, rendezvények

            Előadó: polgármester

3./ 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester

4./ Vegyes ügyek

 

3.   2020. április 6. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

1./  Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község

                 közrendjéről, közbiztonságáról

Előadó: rendőrkapitányság képviselője

2./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

            Előadó: egyesület elnöke

3./ Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2019. évet értékelő összefoglaló

                 jelentése

Előadó: Tűzoltóság képviselője

4./ Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2019. évre vonatkozóan

Előadó: háziorvos

5./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2019. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

Előadó: egyesület elnöke

6./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti

     Egyesülete 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke

7./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és

     Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2018. évi

      tevékenységéről

Előadó: intézményvezető, részegység vezetők, védőnő, tanyagondnok

8./ Vegyes ügyek

 

4.   2020. május 18. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló

Előadó: polgármester

2./ 2019. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása

            Előadó:  polgármester

3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja beszámolója

     Balatonvilágos települést érintő feladatok 2019. évre vonatkozó

    ellátásáról

Előadó: Gondozási Központ képviselője

4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos

     települést érintő feladatok 2019. évre vonatkozó ellátásáról

Előadó: intézményvezető

5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előadó: polgármester

6./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó egyeztetés

Előadó: polgármester, Fehér-partok Turisztikai Egyesület elnöke

7./ Vegyes ügyek

 

5.   2020. május Siófok, Siójut, Balatonvilágos képviselő-testületeinek

       együttes ülése

Napirend:

 

1./ Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának

     tájékoztatója a 2019. évi tevékenységéről

            Előadó: hivatalvezető

           2./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló

                 beszámoló

Előadó: jegyző

 

6.   2020. június 22. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ Aligai Fürdőegyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: egyesület elnöke

2./ Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2019. évi

     könyvtári szolgáltatásairól

            Előadó: polgármester

3./ Balatonvilágosi Népdalkör 2019. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

Előadó: egyesület művészeti vezetője

4./ Mozdulj Világos Sport Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló

     beszámolója

Előadó: egyesület elnöke

5./ Vegyes ügyek

 

7.   2020. szeptember 7. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

1./ A 2020. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők

2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2017. évi közhasznúsági

      jelentéséről szóló beszámolója

Előadó: közalapítvány elnöke

3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2019/2020-es nevelési évről szóló

     értékelése

Előadó: óvodavezető

4./ Vegyes ügyek

 

8.   2020. november 16. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

1./ 2020. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló

Előadó: polgármester

2./ 2021. évi költségvetési koncepció

Előadó: polgármester

3./ A 2021 évi fejlesztések

Előadó: polgármester

4./ A 2021. évi munkaterv javaslat előterjesztése

Előadó: polgármester

5./ Vegyes ügyek

 

9.   2020. november 27. (péntek) 17 óra Közmeghallgatás

Napirend:

 

            1./ Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak eseményeiről,

                 a képviselő- testület munkájáról

                        Előadó: polgármester, képviselő-testület

            2./ Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi

                 közügyeket érintő kérdései, javaslatai.

 

10.   2020. december 7. (hétfő) 16:30 óra

Napirend:

 

            1./ 2021. évi ellenőrzési terv előterjesztése

Előadó: polgármester

2./ Vegyes ügyek

 
 

Designed by NeMo System