Aktuális Információk

 

 

 

 

Szerződés letöltése >>>

 

 

 

Tájékoztatás helyi adó változásokról 2021. évre vonatkozóan

 

1. Az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzet megszűnéséig nem kell megfizetni, de az önkormányzati adóhatósághoz továbbra is be kell vallani.

2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szálláshely szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetni, de a megállapított és be nem szedett adót be kell vallaniuk az önkormányzati adóhatósághoz.

„2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (IX.3.) Korm.rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig

       a)    a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

       b)    az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

 

2. A gépjárműadó 2021. évtől az állami adóhatóság illetékességi körébe tartozik.

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben, esetleges hátralék és túlfizetés fennállása esetén továbbra is Balatonvilágos Önkormányzat Adóhatósága az illetékes.

Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó hátralék esetén élhet a végrehajtás lehetőségével, a gépjármű forgalomból való kivonásával, ha az adótartozás az egy éven túli adóösszeget meghaladja és a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó hátralékot továbbra is a Balatonvilágos Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11748083-15428684-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlája javára kell teljesíteni.

Az önkormányzati adóhatóság a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak az évközi tulajdonjog változást továbbra is a Kormányhivatalban kell bejelenteni és emellett nem kell a változásokról adatbejelentést tenni a NAV felé. A gépjárműadó előírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság küldi meg az érintetteknek. A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

 

3. Az iparűzési adó bevallásokat a NAV-nak kell beküldeni, de az önkormányzat számlájára kell megfizetni.

2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóalanyok elektronikus úton, kizárólag az állami adóhatósághoz nyújthatják be helyi iparűzési adó bevallásukat. Ide értve az esedékes éves bevallást, előző évi elmaradt bevallást, önellenőrzést, valamint a bevallás javítást.

A bevallások beküldéséhez szükséges nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  találhatók, melyek az ÁNYK programon keresztül ügyfélkapus bejelentkezéssel azonnal beküldhetők.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül a helyi iparűzési adóbevallásokat
2021. évtől már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.
A NAV-on keresztül beküldött helyi iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása változatlanul a helyi önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetési kötelezettséget továbbra is a Balatonvilágos Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11748083-15428684-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő, lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány a helyi iparűzési adóbevallást a PM-rendelet szerinti„ központi" nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, papír alapon is teljesítheti.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely mikro-, kis- és középvállalkozás ez által nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

Fenti 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig 21NYHIPA jelű nyilatkozatot adhatnak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük a székhely és telephely szerinti önkormányzatoknak.

 

 

 

Tájékoztató és jelentkezési lap

 

 

 

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben a Balaton befagy, tartsák be a jégen tartózkodás szabályait.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján a vízirendészet rendőri szervei ellenőrzik a szabad vizek jegén tartózkodás szabályainak megtartását, valamint balesetmegelőző céllal tájékoztatják a lakosságot. A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében jogsértések észlelése esetén enyhébb esetekben először „csak” figyelmeztetnek, a komolyabb vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak (pl. helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés.) Intézkedéseik során elsősorban tájékoztatnak, figyelmeztetik a szabályszegőket.

Fontos, hogy a szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog!

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:

  • Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között!
  • Járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével!
  • Kikötők és veszteglőhelyek területén!
  • Folyóvizeken!

Néhány további íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:

  • ne menjünk mély vizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;

  • a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;

  • soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;

  • legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (112-es általános segélyhívó telefonszám vagy a 1817-es vízi segélyhívó);

  • jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (112-es segélyhívó);

  • soha ne aludjunk el a jégfelületen.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 10 centimétert, és acélos, jó minőségű a szerkezete. Nagyobb felületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mivel a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, mindenki fokozottan figyeljen a szabályok betartására és a tanácsok szem előtt tartására.

 

 

 

Adatlap letöltés >>>

 

 

 

Online közmeghallgatást tart a Veszprém Megyei Kormányhivatal.

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából „A Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó környezeti hatástanulmánya” című – dokumentáció alapján folytat környezeti hatásvizsgálati eljárást a Veszprém Megyei Kormányhivatal, melynek része lenne több közmeghallgatás is.

A közmeghallgatások legközelebbi állomása Siófok Város Önkormányzata lett volna, 2021. január 7-én (csütörtök) 11:00 órai kezdettel. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, ezért a közmeghallgatás személyes jelenlét nélkül kerül megtartásra.

Ennek oka, hogy a veszélyhelyzet idejére vonatkozó jelenlegi jogszabályok a környezetvédelmi közigazgatási eljárások szabályait nem érintik, a tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás közmeghallgatás tartása nélkül nem folytatható le.

Az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit, melyet a környezetvédelmi hatósághoz vagy a Balaton partszakaszain közterületi szakasszal rendelkező települések jegyzőihez lehet benyújtani, az utolsónak meghirdetett közmeghallgatás időpontjáig, azaz 2021. január 13-áig.

Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Postai cím: 8200 Veszprém, József A. u. 36.

Telefon: 06-88-550-878, 06-88-550-898, telefax: 06-88-550-848,

Központi e-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo[kukac]veszprem.gov.hu

Hivatali kapu elnevezés: VEJHKTF

Hivatali kapu azonosító: 346009700

E-Papír szolgáltatás: epapir.gov.hu

A járványhelyzetre tekintettel csak kivételes esetben, kizárólag csak előzetes időpontfoglalással van ügyfélfogadás, ezért az észrevételeket a fenti elérhetőségeken írásban kell megtenni!

A kérdéseket, észrevételeket továbbítjuk a Kérelmező, vagy annak meghatalmazottja felé, továbbá a környezetvédelmi hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek bevonásával – az észrevételeket az eljárás során vizsgálja, szükség szerint az érintettnek megválaszolja vagy a határozat indokolásában értékeli.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi.

Hirdetmények:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek/veszprem-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-ve-09-ktf-07970-114-20-2020-sz-hirdetmenye

https://www.kormanyhivatal.hu/download/0/76/76000/7970-20%201-3%20melleklet.pdf

 

 

 

Hulladékszállítási naptár

 

Balatonvilágos

 

2021. január 1- 2020. december 31.

 

 

 

 

 

Tisztelt Balatonvilágosi Polgárok!
 


A Pro-Mot Hungária Kft. a Club Aliga vagyonkezelője az elkövetkezendő években jelentős turisztikai és településfejlesztési projektet indít útjára, melyet Magyarország Kormánya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősített.

Éppen ezért a beruházó vállalat számára rendkívül fontos a helyi lakosok véleménye és igénye, valamint észrevétele.

Kérjük írja le véleményét az alábbi e-mail címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Köszönjük az együttműködésüket

 

 

 

 

 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki

 Járási Hivatalának lakossági tájékoztató

anyaga a koronavírussal kapcsolatban.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás a járóbeteg szakellátás és a

 

diagnosztikai ellátás újraindulásáról
 

Megnyitás>>>

 

 
 
 
 
 

 

EMMI: A veszélyhelyzetre tekintettel

 

egyszerűsödnek a gyógyszerkiváltás szabályai

 

 

Ezúton tájékoztatjuk az EMMI által 2020. március 13-án életbe léptetésre kerülő, eRecept kiváltásra vonatkozó rendeletről:

 

„Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”

 

Forrás: https://www.eeszt.gov.hu/

 

 
 

 

CLUB ALIGA VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS

Kérésünkre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megküldte a Vagyonkezelési szerződés elektronikus példányát közzététel céljára, melyet alábbiakban olvashatnak honlapunk látogatói.

- Önkormányzat levele


- MNV válasz


- Szerződés1


- Szezrődés2

 

 

 

 

Tervjavaslat 1.

 

Tervjavaslat 2.

 

Tervjavaslat 3.

 

KTI válasz

 

 

 
 
 
 

 

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

 

 
 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

 

 

 

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

 

 

Dokumentum megnyitása >>>

 

 

 

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szelektív hulladékgyűjtő zsákokat

a Tourinform Irodában

lehet átvenni.

 

Infó: +36 88 446 034

8171 Balatonvilágos, Aligai u. 1.

 

 

 

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

 

 

 

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

 

 

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

 

 

Szent Korona Avatás 2000.

 

 

 

 

Falugazdász

 

Fogadónap: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal

Szerda: 8:30-10 óráig

Kersákné Kovács Mária  tel: 06-30/387-8203

(munkaidőben hívható)

 

Kérem, ha lehetősége van, időpontot egyeztessen, mert változó időben a következő településeken tartózkodom: Siófok, Balatonszabadi, Siójut, Ádánd, Ságvár, Nyim, Som, Nagyberény, Bábonymegyer, Tab, Siófok-Balatonkiliti

 

 
http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg
 
 

Designed by NeMo System