Aktuális Információk

 

 

 

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,
az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

 

Megnyitás>>>

 

 

 

Levéltervezet

 

Bártfai-Mager Andrea

 

Nemzeti Vagyon kezeléséért felelős

Tárca Nélküli Miniszter

 

Tisztelt Miniszter Asszony!

 

Balatonvilágos község polgármestereként, a helyi lakosok és ingatlantulajdonosok képviseletében fordulok Önhöz, és kérem segítségét.

 

Balatonvilágos belterületén lévő volt MSzMP üdülő 47 hektáros területét 2007. évben értékesítette az akkori, Gyurcsány Ferenc vezette kormány. A nagyobb részt eladták a kisebb 9,6 hektáros területet 49 évre vagyonkezelésbe adták a ProMot Ingatlanfejlesztő Kft.-nek. A vevő nagy ívű 70 millió Eurós fejlesztést ígért, mely napjainkig nem kezdődött el.

A vagyonkezelt területre vonatkozó megállapodás tartalmaz olyan pontot, amely az önkormányzat  részére elővásárlási jogot biztosít

A vagyonkezelési szerződés 3.10. pontja:

Vagyonkezelő tudomással bír arról, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzat) a 2000. évi CXII. tv. 20.§(4) bekezdése alapján a 295/4 hrsz.-ú ingatlan part menti 30 méteres területsávjára elővásárlási jog illeti meg, amely elővásárlási jogát a 30 méteres sáv tekintetében kizárólag a 295/4 hrsz.-ú ingatlan – vagy az abból kialakítandó és a parti 30 méteres sávot érintő ingatlan – értékesítésekor gyakorolhatja. A TNM rendelet szerint a 295/4 hrsz.-ú ingatlan egy része közterületi (közpark) funkciót kap.

A területek átadását feltételhez kötötték: Balatonvilágos Község Önkormányzatának el kellett fogadni és hatályba léptetni egy olyan településrendezési és szabályozási tervet, amely magába foglalja a Club Aliga területének szabályozását is. A településrendezési eszközök végül 2014 év január végén léptek hatályba, mely alapján a terület felosztása is megtörtént. További intézkedés végül nem, ezért a képviselő testület 2017. április 10.-i és május 22.-i ülésén úgy döntött, hogy kérelmezi a szabályozási terv alapján kiszabályozott őt megillető területek térítésmentes tulajdonba adását. A kérelem el lett küldve a jogszabályban előírt mellékletek csatolásával az MNV Zrt. részére 2017. május 24-én, melyre választ 2018. augusztus 9-én kelt levélben kaptunk tájékoztatás formájában.

A levél a térítésmentes vagyonkezelésbe adás jogi hátteréről adott kimerítő tájékoztatást.

Időközben ismerté vált, hogy a ProMot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft eladja a tulajdonába került területeket és vélhetően értékesíti a vagyonkezelői jogát, mely érinti az önkormányzat által igényelt területeket is.

Ezek ismeretében a településen működő civil szervezetekkel, a lakosokkal, az ingatlan tulajdonosokkal egyetértésben az alábbi igényünket fogalmazzuk meg:

 

1.       Balatonvilágos Aliga I. területe maradjon Magyarország Kormányának döntéséig állami tulajdonban.

2.       A 2007. évben megkötött, a Gyurcsány-kormány érdekeit tükröző (az állam vagyonának bármi áron való eladása) vagyonkezelési szerződést a megváltozott politikai helyzet és a Magyarország Kormánya által képviselt, „a Balaton mindenkié”’ álláspont alapján bontsák fel.

3.       Történjen meg a rendszerváltás, különösen a 2007 év óta bekövetkezett állagromlás felmérése és értékének megállapítása.

4.       Az elmúlt közel harminc évben tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró szervek által kijelölt szervezetek egyike sem gondoskodott megfelelően a nemzeti érték állagának megőrzéséről, elmulasztotta kezelt vagyon értékcsökkenésével arányos visszapótlási kötelezettségét. Fejlesztés, szinten tartás sajnos nem történt, csak pusztulás, értékvesztés.

5.       Nem célszerű és nem a közösség érdekében történne az Aliga I. területének további felosztása és értékesítése. Tekintettel a Magyarország Kormánya által meghirdetett „Balaton Mindenkié” programnak megfelelően a vagyonkezelt terület maradjon közösségi tulajdonban és kerüljön, a helyi érdekeket képviselő önkormányzat tulajdonába, figyelemmel a nagy mérvű értékromlásra térítésmentes vagyon átadás keretében.

6.       A terület végleges és minden érintett számára megnyugtató rendezése a fentiekből következően kizárólag az önkormányzati tulajdonba adás útján oldható meg a teljes Aliga I. terület átadásával, épületekkel, kikötővel egyetemben. Az átadott állami vagyon az önkormányzat törzsvagyonát képezze.

7.       Az önkormányzati tulajdon szavatolja az érintett Balaton-part nyilvánosságát, hozzáférhetőségét. Az önkormányzat képviselve a helyi lakosok, az üdülőnépesség, az ingatlantulajdonosok érdekét, nem engedheti meg az értékes terület további pusztítását. Egyedüli garanciát jelent a további állagromlás megakadályozására, a terület közösségi használatának biztosítására az önkormányzat tulajdonjoga.

8.       Ismerve és felmérve az elvégzendő feladatok nagyságát, tudjuk, hogy a terület teljes körű állapotban való helyreállítása jelentős költséget igényel, ezért a várható bevételek, önkormányzati és egyéb forrás biztosításával is csak több éven átívelő, éves ütemekre bontott munkálatokkal lehetséges.

9.       A terület kedvező adottságaira alapozva vannak terveink a hosszú távú és gazdaságos hasznosításra, de ezeket csak a tulajdonviszonyok végleges és számunkra kedvező rendezését követően kezdhetjük és tudjuk megvalósítani.

 

A fenti levelet fogom elküldeni a Miniszter Asszonynak és még másoknak kérve támogatásukat.

Kérek mindenkit, hogy támogassa a fent megfogalmazottakat, mert meggyőződésem, hogy csak az önkormányzat tulajdona biztosítja az évek óta bizonytalan állapot mindenki által elfogadható rendezését.

 

Kérem véleményét írja meg a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre 2018. szeptember 20.-ig.

 

Balatonvilágos, 2018. szeptember 12.

 

Fekete Barnabás polgármester

 

 
 
 
 

 

Iskolakezdési Támogatás

 

 

 

Tájékoztató

 

 

Kérelem

 

 

 
 
 

 

 

TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon

 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson

 

 
 
 

2018. évi hulladékszállítási rend
Balatonvilágos
lakóingatlan

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

HATÁROZAT LETÖLTÉSE >>>

 

 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

 

 
 

 

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

 

 

Dokumentum megnyitása >>>

 

 

 

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szelektív hulladékgyűjtő zsákokat

a Tourinform Irodában

lehet átvenni.

 

Infó: +36 88 446 034

8171 Balatonvilágos, Aligai u. 1.

 

 

 

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

 

 

 

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

 

 

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

 

 

Szent Korona Avatás 2000.

 

 

 

 

Falugazdász

 

Fogadónap: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal

Szerda: 8:30-10 óráig

Kersákné Kovács Mária  tel: 06-30/387-8203

(munkaidőben hívható)

 

Kérem, ha lehetősége van, időpontot egyeztessen, mert változó időben a következő településeken tartózkodom: Siófok, Balatonszabadi, Siójut, Ádánd, Ságvár, Nyim, Som, Nagyberény, Bábonymegyer, Tab, Siófok-Balatonkiliti

 

 
http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg
 

 

Településüzemeltetési

intézmény szolgáltatásai

 

Szolgáltatásokat a szabad kapacítás terhére végzünk.

 

Fűkaszálás: 2520 Ft./óra

Konténeres hulladékszállítás: 30.000 Ft/konténer

Gallyszállítás (VTZ traktorral): 6.050 Ft/forduló

Gallyszállítás (FS traktorra)l: 5.260 Ft./forduló

Bobcatminirakodó: 7.500 Ft/óra

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

 

 

Tájékoztatás

A zöldhulladék lerakó használati rendjének változásáról

 

 

A zöldhulladék lerakó nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 9:00-17:00

                                                      vasárnap, hétfő: zárva

 

  • A zöldhulladék lerakóba csak zöld hulladékot szabad beszállítani.

  • A szolgáltatást (lerakást) csak a helybeli ingatlantulajdonosok vehetik igénybe (ennek igazolása mindenkinek saját érdeke).

  • A lerakási díj az utánfutóval vagy hasonló méretű kisteherautóval, -maximum 1,5 m3 űrtartalomig -  beszállított nyesedék, lomb, fű elhelyezésére vonatkozik.

  • A szolgáltatásért fizetendő összeg: 1,000.- Ft azaz, Egyezer Ft köbméterenként.

  • A szolgáltatás teljesítésének igazolása szállítólevélen történik, melyre a fordulók száma, valamint a számított m3 mennyisége feltüntetésre kerül. A szállítólevelet, mind a szolgáltatást igénybe vevő, mind a Településüzemeltetési Intézmény dolgozója aláírásával igazolja. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szolgáltatást igénybevevő adatait is.

  • Fizetés módja: számla ellenében az igénybevételt követő munkanapon, illetve a legközelebbi pénztári munkanapon a Balatonvilágosi Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzben

 

 
 

Designed by NeMo System