Polgármesteri döntések és előterjesztéseik

 

 

TÁJÉKOZTATÓ


a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezése szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni, gyakorolja a képviselő-testület feladat- és hatáskörét, e jogkörében önkormányzati döntést hozhat, rendeletet alkothat, határozatot hozhat.

A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekre is alkalmazni kell az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012.(IV.25.) KIM rendeletben foglaltakat. Ennek értelmében a polgármester által alkotott rendeletet, illetőleg hozott határozatot közzé kell tenni, a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulján keresztül fel kell terjeszteni legkésőbb a döntéshozatalt követő 15 napon belül.

A jogszabályban foglaltak alapján a közzétételi kötelezettségnek eleget téve a következőkben olvashatók a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéseket tartalmazó határozatok, és az azokat alátámasztó előterjesztések.
 

     
2020. 06. 12. 41. határozat megnyitás
2020. 06. 12. 41. előterjesztés: SLE-PA Kft. kérelme közterület-használat időpontjának módosítására megnyitás
2020. 06. 12. 40. határozat megnyitás
2020. 06. 12. 40. előterjesztés: PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. kérelme megnyitás
2020. 06. 12. 39. határozat megnyitás
2020. 06. 12. 39. előterjesztés: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda létszámbővítés megnyitás
2020. 06. 04. 38. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 38. előterjesztés: Szabad strand fürdőhely kijelölése megnyitás
2020. 06. 04. 37. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 37. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosítása megnyitás
2020. 06. 04. 36. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 36. előterjesztés: Aligai út 1. szám alatti „virágüzlet” helyiséghasználati szerződése megnyitás
2020. 06. 04. 35. határozat megnyitás
2020. 06. 04. 35. előterjesztés: SLE-PA Kft. közterület-használati kérelme megnyitás
2020. 05. 25. 34. határozat megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
2020. 05. 25. 34. előterjesztés: Előirányzatok biztosítása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében, adóügyi álláshely biztosítása megnyitás
2020. 05. 22. 33. határozat megnyitás
2020. 05. 22. 32. határozat megnyitás
2020. 05. 22. 31. határozat megnyitás
2020. 05. 22. 31 - 32 - 33. előterjesztés: Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében megnyitás
2020. 05. 22. 30. határozat megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
2020. 05. 22. 30. előterjesztés: Balatonvilágos 020/2 helyrajzi számú ingatlan vételi ajánlat megtétele Nemzeti Földügyi Központ részére megnyitás
2020. 05. 22. 29. határozat megnyitás
  Melléklet megnyitás
2020. 05. 22. 29. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Programja - 2019-2024 jóváhagyás megnyitás
2020. 05. 18. 28. határozat megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
2020. 05. 18. 28. előterjesztés: Vagyonkezelt Club Aliga – Aliga I. területen lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó levél jóváhagyása megnyitás
2020. 05. 13. 27. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 27. előterjesztés: Siófok Város Gondozási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2019. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
2020. 05. 13. 26. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 26. előterjesztés: Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2019. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
2020. 05. 13. 25. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 25. előterjesztés: Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról megnyitás
2020. 05. 13. 24. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 24. előterjesztés: Balatonvilágos Község Instagram felület létrehozására irányuló kezdeményezés, jelkép és névhasználat engedélyezése megnyitás
2020. 05. 13. 23. határozat megnyitás
2020. 05. 13. 23. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete általi, számítógépek és monitorok beszerzésének utólagos jóváhagyása megnyitás
2020. 05. 11. 22. határozat megnyitás
2020. 05. 11. 22. előterjesztés: A községi strand üzemeltetése megnyitás
2020. 04. 27. 21. határozat megnyitás
2020. 04. 27. 21. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító okiratának módosítása megnyitás
2020. 04. 23. 20. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 20. előterjesztés: Trianoni történelmi emléktábla elhelyezés megnyitás
2020. 04. 23. 19. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 19. előterjesztés: Rendezvényszervező feladatok ellátása, szerződés jóváhagyása megnyitás
2020. 04. 23. 18. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 18. előterjesztés: TOP-2.1.3-16-S01-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson projekt nyilvánosság, kötelező tájékoztatás, szemléletformáló programok feladatainak ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálása, szerződés jóváhagyása megnyitás
2020. 04. 23. 17. határozat megnyitás
2020. 04. 23. 17. előterjesztés: Németh Eleonóra kérelme megnyitás
2020. 04. 06. 16. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 15. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 15 - 16. előterjesztés: Az Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete kérelme előirányzat és létszám átcsoportosításra vonatkozóan megnyitás
2020. 04. 06. 14. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 14. előterjesztés: Márton Lászlóné, Márton László kérelme megnyitás
2020. 04. 06. 13. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 13. előterjesztés: Siófoki Tankerületi Központ intézményi átszervezési javaslat véleményezése megnyitás
2020. 04. 06. 12. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 12. előterjesztés: 2020. évi szúnyoggyérítés megnyitás
2020. 04. 06. 11. határozat megnyitás
2020. 04. 06. 11. előterjesztés: Szárzúzó beszerzése a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkosó Szervezet részére megnyitás
2020. 03. 27. 10. határozat megnyitás
2020. 03. 27. 10. előterjesztés: A balatonvilágosi 1392 hrsz. ingatlan érintő elővásárlási jog ügye. Árverés érvénytelenné nyilvánítására irányuló levéltervezet elfogadása megnyitás
2020. 03. 26. 9. határozat megnyitás
  Melléklet megnyitás
2020. 03. 26. 9. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása megnyitás
2020. 03. 26. 8. határozat megnyitás
  Melléklet megnyitás
2020. 03. 26. 8. előterjesztés: Balatonvilágos Község Önkormányzat és intézményei Beszerzései Szabályzatának jóváhagyása megnyitás
2020. 03. 26. 7. határozat megnyitás
2020. 03. 26. 7. előterjesztés: Települési főépítészi feladatok ellátása, feladat-ellátás felülvizsgálata 2. Új szerződéses feltételek meghatározása, ajánlattételi felhívás megnyitás
2020. 03. 26. 6. határozat megnyitás
2020. 03. 26. 6. előterjesztés: Települési főépítészi feladatok ellátása, feladat-ellátás felülvizsgálata 1. Fennálló szerződés ideiglenes meghosszabbítása megnyitás
2020. 03. 25. 5. határozat megnyitás
2020. 03. 25. 5. előterjesztés: A különleges jogrend idején történő képviselő-testületi döntéshozatal rendjéről szóló polgármesteri határozat módosítása megnyitás
2020. 03. 18. 4. határozat megnyitás
2020. 03. 18. 4. előterjesztés megnyitás
2020. 03. 18. 3. határozat megnyitás
2020. 03. 18. 3. előterjesztés: Sárváriné Treszka Tünde kérelme megnyitás
2020. 03. 18. 2. határozat megnyitás
2020. 03. 18. 2. előterjesztés: Orvos asszisztens helyettesítési díj megállapítása megnyitás
2020. 03. 18. 1. határozat megnyitás

2020. 03. 18.

1. előterjesztés: A különleges jogrend idején történő képviselő-testületi döntéshozatal rendjéről szóló határozat elfogadása megnyitás

 

 

Designed by NeMo System