Előterjesztések 2018.

 

Előterjesztések 2018. május 31-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Siófoki Járási Hivatal beszámolója 2017. évől

megnyitás

2. Siófoki KOH 2017. évi beszámolója

megnyitás

Előterjesztések 2018. május 7-re

 

Meghívó

megnyitás

2. A 2017. éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

megnyitás

5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

megnyitás

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítása, rendelet alkotás

megnyitás

7.1 Háziorvosi alapellátás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítás

megnyitás

7.2 Vuelta Sportegyesület kérelme

megnyitás

Előterjesztések 2018. április 16-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. A Siófoki Rendőrkapitányság beszámolója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról

megnyitás

2. Balatonvilágos Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2017. évi tevékenységéről

megnyitás

  Beszámoló GEVSZ

megnyitás

  Beszámoló Közétkeztetési Intézményegység

megnyitás

  Beszámoló Településüzemeltetés

megnyitás

  Beszámoló Védőnői Szolgálat

megnyitás

  Beszámoló Tanyagondnoki Szolgálat

megnyitás

4. Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

6. Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2017 évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

7. Mozdulj Világos Sport Egyesület 2017 évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás

8. A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló rendelet alkotás

megnyitás

9.1 László Tünde és Tokovics Dávid kérelme

megnyitás

9.2 Jóföldy Attila kérelme

megnyitás

9.3 Pályázat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

9.4 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

megnyitás

9.5 Menyhei Sándor kérelmei

megnyitás

9.6 Előirányzat biztosítás GEVSZ

megnyitás

9.7 Szatmáriné Kulifai Rita kérelme

megnyitás

9.8 KID Rock and Roll Sportegyesület kérelme

megnyitás

9.9 Balatonvilágos Zrínyi út 295/1 hrsz. Sport és Szabadidőközpont partvédőmű felújítás kiviteli munkálatai elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyás

megnyitás

9.10 Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás megindítása; balatonvilágosi 542/2 hrsz övezete

megnyitás

9.11 Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége támogatására

megnyitás

Előterjesztések 2018. február 26-ra

 

Meghívó

megnyitás

1.1.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

1.1.2 A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosítás

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.2

Javaslat az Önkormányzat saját bevételei összegének, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

megnyitás

1.3 A 2018. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás

megnyitás

  Rendelet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

2. 2018. évi programok, rendezvények

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

megnyitás

4. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás.

megnyitás

6.1 Frida Family Kft. kérelme

megnyitás

6.2 Timár Zsolt kérelme

megnyitás

6.3 Nagy Tibor kérelme

megnyitás

6.4 Balatonvilágos, Zrínyi út 28-30. szám alatti strand területrészének használatára vonatkozó igények

megnyitás

6.5 Aliga Hotels Kft. kérelme

megnyitás

6.6 Dudás Béla kérelme Bercsényi utca 21. szám előtti közterületrész térburkolat kiépítése tárgyában

megnyitás

Előterjesztések 2018. február 21-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történő részvétel

megnyitás

2. Általános Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár kijelölés véleményezés

megnyitás

3. A Balatonvilágosi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

megnyitás

4. Menyhei Sándor kérelme

megnyitás

5. Balogh István ajánlata

megnyitás

Előterjesztések 2018. január 29-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

megnyitás

2. Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

3. 2018. évi költségvetés I fordulós tárgyalása

megnyitás

  Melléklet GEVSZ bevételek

megnyitás

  Melléklet GEVSZ kiadások

megnyitás

  Melléklet Önkormányzat bevételek

megnyitás

  Melléklet Önkormányzat kiadások

megnyitás

4. Viszt Attila képviselő javaslata szociális bizottság létrehozására

megnyitás

5. Javaslat a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

megnyitás

6.1 A képviselő-testület 2018. évi munkatervének módosítása

megnyitás

6.2 Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás

6.3 BSI Sport Kft. kérelme

megnyitás

6.4 Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumának Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletéről

megnyitás

6.5 Bogáncs Jánosné kérelme

megnyitás

6.6 Pályázat kiírása GEVSZ gazdasági vezető munkakör betöltésére

megnyitás

6.7

2018. évi szúnyoggyérítés

megnyitás

6.8

1. Balatontonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló szándékának megerősítése

2. Önkormányzat javára biztosított elővásárlási jog bejegyzésének kezdeményezése

megnyitás

Előterjesztések 2018. január 15-re

 

Meghívó

megnyitás

1. Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson munkáira a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kezdeményezése, a teljes körű lebonyolításra érkezett ajánlatok közül a bonyolító kiválasztása

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

  Mellékelt 3.

megnyitás

2. Balatonman Triatlon Kft. kérelme

megnyitás

3. Előirányzat biztosítása

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

4. Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton történő részvétel – részleges pályázati forrás-lehetőség igénybevételére vonatkozó döntés meghozatala

megnyitás

  Mellékelt 1.

megnyitás

  Mellékelt 2.

megnyitás

 

 

 

Designed by NeMo System