Előterjesztések 2019.

 

Előterjesztések 2019. február 25-re

 

Meghívó

megnyitás

1.1.1 Előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása

megnyitás

1.1.2 Előirányzat biztosítás és átcsoportosítás GEVSZ intézmény részére

megnyitás

1.2 A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

1.3 A 2019. évi költségvetés II. fordulós tárgyalásával kapcsolatos, költségvetést megalapozó döntések

megnyitás

1.4 A 2019. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás

megnyitás

  Rendelet tervezet

megnyitás

  Melléklet

megnyitás

4.1

Jóidő Kkt. kérelme

megnyitás

4.2 Balatonvilágos, Zrínyi út 295/1 hrsz-ú ingatlanról nyomásszabályozó állomás 295/16 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezése és az üzemen kívül került mérőállomás megszüntetése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítás

megnyitás

4.3 Aliga Hotels Kft. kérelmei

megnyitás

Előterjesztések 2019. január 28-ra

 

Meghívó

megnyitás

1. Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról

megnyitás

2. 2019. évi költségvetés I fordulós tárgyalása

megnyitás

3. Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás; balatonvilágosi 542/2 hrsz övezete – rendeletalkotás

megnyitás

  Melléklet 1.

megnyitás

  Melléklet 2.

megnyitás

  Melléklet 3. szöveges

megnyitás

  Melléklet 3. tervlap

megnyitás

4.1 Világosi Hírmondó helyi újság 2019 évi előállítására érkezett ajánlat

megnyitás

4.2 Balatonvilágos Község Önkormányzata térinformatikai rendszerének 2019. évi változásvezetésére érkezett ajánlat tárgyalása

megnyitás

4.3 Pavlényi Gyula Kultúrház használatára vonatkozó kérelme

megnyitás

4.4 Menyhei Sándor kérelme Bisztró bérletének ügyében

megnyitás

4.5 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartás

megnyitás

 

 

 

Designed by NeMo System