Aktuális Információk

 

 

 

 

2018. évi hulladékszállítási rend
Balatonvilágos
lakóingatlan

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

 

 

Előzetes tájékoztató

Partnerségi Egyeztetés Szabályai

Hatályos Településrendezési Eszközök

Melléklet 1 megnyitás
Tervlap 1 megnyitás
Tervlap 2 megnyitás
Tervlap 3 megnyitás
Tervlap 4 megnyitás
Tervlap 5 megnyitás
Tervlap 6 megnyitás
Tervlap 7 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
Melléklet 3 megnyitás
Melléklet 4 megnyitás
Függelék 1 megnyitás
Függelék 2 megnyitás
Függelék 3 megnyitás
Függelék 4 megnyitás


Hatályos Településszerkezeti Terv

melléklet 1

melléklet 2

Településfejlesztési Koncepció

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében a polgármester a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 12. § ae) pontja alapján a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosultak részére iskolakezdési támogatás formájában pénzbeli támogatást nyújthat a 2017/2018. tanévben, mely lényegében megegyezik a tavalyi évben tankönyv támogatásként megismert lehetőséggel.

 

A jogosultság lényeges feltételei:

Ör. „17/B. § (1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere gyermekenként a szülő által a tankönyvcsomag, iskolaszer – így különösen papír- és írószerek, kötelező iskolai viseletként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét melegítő nadrág, stb.) – vásárlására vonatkozó számla alapján kifizetett összegének megfelelő, de legfeljebb 10 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő családok számára.

(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév kezdetétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a befizetés igazolása másolatban a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolást, továbbá a (4)-(5) bekezdés szerint meghatározott igazolásokat.

(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint középfokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsősokú oktatási intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét legalább 10 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekek után vehető igénybe.

(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) bekezdésben meghatározott összeget el nem érő tankönyv számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó költségek – így különösen adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére vonatkozó szolgáltatás – biztosítására tekintettel kérelmezhető iskolakezdési támogatás az (5) bekezdés szerinti feltételek együttes fennállása esetén.

(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév kezdetét legalább 10 hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsősokú oktatási intézménybe beiratkozott gyermekek részére amennyiben

a)    az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intézmény által meghatározott félévek számát a hallgató nem lépte túl;

b)    az aktuális és azt megelőző félévekben felvett tantárgyak között – a korábbi félévek során már felvett és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak eredeti időszakában nem teljesített – ismételten felvett tantárgy nem szerepel.

6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja a kérelem és számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg.

(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tanév kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 30. napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb május 30. napjáig nyújtható be”

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megállapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött és mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiánytalanul felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehetőség.

A számlák csatolása minden esetben kötelező.

Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöltött és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet juttassa el önkormányzatunkhoz – amennyiben gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója – a 2017/2018. tanév kezdetét, szeptember 1. napját követően, de legkésőbb 2017. október 30. napjáig, felsőfokú intézmény hallgatója esetén az Ör. 17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.

 

                                                                                                   Fekete Barnabás

                                                                                                      polgármester

 

KÉRELEM LETÖLTÉSE>>>

 

 

HATÁROZAT LETÖLTÉSE >>>

 

 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal

 

Baromfitartók tájékoztatása


Sertéstartók tájékoztatása

 

 

 

 
 

 

Mellékletek:

  1. Előzetes tájékoztató anyag (szöveges munkarész).

  2. Térképmelléklet a módosítandó területek kijelölésével.

  3. A Településrendezési Eszközök módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló 150/2016.(V.20.) képviselő-testületi határozat.

     Településfejlesztési Koncepció.
     Partnerségi egyeztetés szabályai.

 

 
 

 

MILLECENTENÁRIUMI EMLÉKPARK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT AZ AVATÓ ÜNNEPSÉG BALATONVILÁGOSON 1996.

 

 

Dokumentum megnyitása >>>

 

 

 

Pályázati felhivass teljes anyaga

Jelentkezési lap

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Háziorvosi igazolások

Alkalmassági kérdőív

Fizikai feladatok

Az egészségi alkalmasságot leggyakoribb kizáró okok

A pszichikai alkalmassági vizsgálat szempontjai, leggyakoribb kizáró okok
 

 

 

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a

Szelektív hulladékgyűjtő zsákokat

a Tourinform Irodában

lehet átvenni.

 

Infó: +36 88 446 034

8171 Balatonvilágos, Aligai u. 1.

 

 

 

EGÉSZSÉG KALAUZ BALATONVILÁGOSON

 

 

 

BALATONVILÁGOS EGY PERCBEN

 

 

 

 

MEGNYITÁS>>>

 

 

 

 

 

 

Szent Korona Avatás 2000.

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonvilágos közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2014. január 1-től a Magyar Kémény Kft. látja el.

Cím:    Magyar Kémény Kft.

Balatonszárszó (IX. kirendeltség) Fiókiroda

8624 Balatonszárszó, Széchenyi u. 3/b

Telefon: 06-40/918-025/ 235-ös mellék

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 7.30-13.00,

                          csütörtökön Kaposváron 8.00-20.00

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

 

 

Falugazdász

 

Fogadónap: Balatonvilágos Polgármesteri Hivatal

Szerda: 8:30-10 óráig

Kersákné Kovács Mária  tel: 06-30/387-8203

(munkaidőben hívható)

 

Kérem, ha lehetősége van, időpontot egyeztessen, mert változó időben a következő településeken tartózkodom: Siófok, Balatonszabadi, Siójut, Ádánd, Ságvár, Nyim, Som, Nagyberény, Bábonymegyer, Tab, Siófok-Balatonkiliti

 

 
http://balatonvilagos.hu/aktualis/byc.jpg
 

 

Településüzemeltetési

intézmény szolgáltatásai

 

Szolgáltatásokat a szabad kapacítás terhére végzünk.

 

Fűkaszálás: 2520 Ft./óra

Konténeres hulladékszállítás: 30.000 Ft/konténer

Gallyszállítás (VTZ traktorral): 6.050 Ft/forduló

Gallyszállítás (FS traktorra)l: 5.260 Ft./forduló

Bobcat minirakodó: 7.500 Ft/óra

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!

 

 

 

Tájékoztatás

A zöldhulladék lerakó használati rendjének változásáról

 

 

A zöldhulladék lerakó nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 9:00-17:00

                                                      vasárnap, hétfő: zárva

 

  • A zöldhulladék lerakóba csak zöld hulladékot szabad beszállítani.

  • A szolgáltatást (lerakást) csak a helybeli ingatlantulajdonosok vehetik igénybe (ennek igazolása mindenkinek saját érdeke).

  • A lerakási díj az utánfutóval vagy hasonló méretű kisteherautóval, -maximum 1,5 m3 űrtartalomig -  beszállított nyesedék, lomb, fű elhelyezésére vonatkozik.

  • A szolgáltatásért fizetendő összeg: 1,000.- Ft azaz, Egyezer Ft köbméterenként.

  • A szolgáltatás teljesítésének igazolása szállítólevélen történik, melyre a fordulók száma, valamint a számított m3 mennyisége feltüntetésre kerül. A szállítólevelet, mind a szolgáltatást igénybe vevő, mind a Településüzemeltetési Intézmény dolgozója aláírásával igazolja. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szolgáltatást igénybevevő adatait is.

  • Fizetés módja: számla ellenében az igénybevételt követő munkanapon, illetve a legközelebbi pénztári munkanapon a Balatonvilágosi Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzben

 

 
 

Designed by NeMo System