^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.balatonvilagos.hu

e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

Hatályos Önkormányzati Rendeletek

Frissítve: 2021. július 5.
05 2021 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete megnyitás
Indoklás megnyitás
Melléklet megnyitás
02 2021 2021. évi költségvetés rendelet megnyitás
Indoklás megnyitás
Melléklet megnyitás
20 2020 A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
Indoklás megnyitás
Melléklet megnyitás
04 2020 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
Indoklás megnyitás
Melléklet megnyitás
11 2019 Önkormányzati rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról megnyitás
Indoklás megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
06 2019 Balatonvilágos Község Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete megnyitás
Melléklet 1. Szabályozási terv megnyitás
Melléklet 2. Értékes fák tervlapja megnyitás
Melléklet 3. Községi utak osztályba sorolása megnyitás
19 2018 Rendelet a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
06 2018

Önkormányzati rendelet a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
18 2017

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete Balatonvilágos Község településkép védelméről

megnyitás
Függelék megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4.

megnyitás

Melléklet 5. megnyitás
Melléklet 6. megnyitás
08 2017 Önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról megnyitás
07 2017 Önkormányzati rendelet a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól megnyitás
Melléklet megnyitás
06 2017 Önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
Melléklet 3 megnyitás
13 2016 Kiadások készpénzben történő kifizetésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
10 2016 Önkormányzati rendelet a közterületek használatáról és rendjéről megnyitás
Melléklet megnyitás
09 2016 Önkormányzati rendelet a tanyagondnoki szolgálatról megnyitás
22 2015 Önkormányzati rendelet a lakáscélú önkormányzati támogatások szabályairól megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
Melléklet 3 megnyitás
20 2015 Önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
Melléklet 2 megnyitás
06 2015 Egészségügyi alapellátási körzet meghatározásáról szóló rendelet megnyitás
02 2015 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról megnyitás
Melléklet megnyitás
21 2014 Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről, és a fizetendő díj mértékéről megnyitás
Melléklet megnyitás
19 2014 Helyi önkormányzati képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
11 2014 Helyi népszavazás rendelet megnyitás
02 2014 Temető rendelet megnyitás
Melléklet 1 megnyitás
19 2013 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megnyitás
1. melléklet megnyitás
2. melléklet megnyitás
3. melléklet megnyitás
4. melléklet megnyitás
5. melléklet megnyitás
6. melléklet megnyitás
18 2013 Közterületnév, településrész-név, házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megnyitás
17 2013 Helyi adókról és az adózás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megnyitás
Melléklet megnyitás
16 2013 Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról rendelet megnyitás
12 2013 Filmforgatás célú közterület használat rendje megnyitás
Melléklet megnyitás
06 2013 Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megnyitás
Forgalomképtelen ingatlanvagyon melléklet megnyitás
Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon melléklet megnyitás
Forgalomképes ingatlanvagyon melléklet megnyitás
Értékpapír nyilvántartás melléklet megnyitás
Ingó és ingatlan vagyon melléklet megnyitás
Pályázati Szabályzat melléklet megnyitás
Árverési Szabályzat melléklet megnyitás
Beruházási szabályzat melléklet megnyitás
05 2013 Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról megnyitás
07 2008

Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról

megnyitás
07 2008 melléklet megnyitás
07 2008 melléklet megnyitás
14 2005 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről megnyitás
Melléklet megnyitás
13 2005

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről,

bérbeadásáról, a lakásbérleti szerződés tartalmáról,

megszűnésérő

megnyitás
13 2002 Helyi környezet védelméről megnyitás
08 2002 Közművelődési rendelet megnyitás
09 2000 Ebrendelet megnyitás
05 1999 Díszpolgár rendelet megnyitás
11 1996 Címer rendelet megnyitás