^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

e-mail: onkormanyzat@balatonvilagos.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

www.balatonvilagos.hu

Előterjesztések 2023.

Előterjesztések 2023. március 14-re

  Meghívó megnyitás
01 Döntés Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról megnyitás

Előterjesztések 2023. március 8-ra

  Meghívó megnyitás
01 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga I. területét érintő, kikötőépület építési engedélye tárgyú peres eljárás, perbelépés megnyitás

Előterjesztések 2023. február 27-re

  Meghívó megnyitás
01.1 Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása megnyitás
01.2 A 2023. évi költségvetési rendeletalkotás megnyitás
  Ktgvetés 2023 II forduló szövegesGEVSZ megnyitás
  2023 Költségvetési rendelet tervezet megnyitás
  2023 Költségvetési rendelet mellékletek megnyitás
  2023 költségvetés ör indokolas megnyitás
02.1.a A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda, és Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 2022. évi költségvetésének negyedik negyedévét érintő előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása megnyitás
02.1.b Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének negyedik negyedévét érintő előirányzatok biztosítása, átcsoportosítása megnyitás
02.2 Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról megnyitás
01, 02 Melléklet: A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság javaslatai a képviselő-testület felé megnyitás
04

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

megnyitás
05 2023. évi rendezvények, programok megnyitás
06 Balatonvilágos Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása megnyitás
07 Pályázat kiírása Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan 50 m2 nagyságú területrészének hasznosítására megnyitás
08

Balatonvilágos Aligai út 1. szám alatti 299 hrsz-ú ingatanon lévő épületegyüttesben található 29 m2 üzlethelyiség értékbecslésének elkészítésére érkezett ajánlatok elbírálása

megnyitás
10 Területhasználat biztosítás Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny lebonyolításához megnyitás
11 Területhasználat biztosítás Balatonvilágos 295/1 hrsz. területrész - csónak tárolás megnyitás
12 a) Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi, és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés megtárgyalására
b) Javaslat Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Gondozási Központja és az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. között a siófoki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi és üdülő orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötendő szerződések tervezeteinek megtárgyalásra
megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
13 A Környezettudatos Balatoni Települések Konzorciuma által beszerzett hulladékszállító gépjárművekre vonatkozó bérleti szerződés módosítása megnyitás
14 A polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása megnyitás
15 B.Á.B. Numberone Go Kft. területhasználati kérelme elbírálása megnyitás
16 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
  Melléklet megnyitás
17 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat közbeszerzési eljárás lefolytatására beérkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
18 Pályázat a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megnyitás
  Melléklet megnyitás

Előterjesztések 2023. február 16-ra

  Meghívó megnyitás
01 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga IV. területét érintő peres eljárás, perbelépés megnyitás

Előterjesztések 2023. február 6-ra

  Meghívó megnyitás
01 Tájékoztatás az önkormányzat 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról megnyitás
02 2023. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  PGB javaslatai megnyitás
03 A Balatonvilágos, Dobó István utcai lakótelkek értékesítésére vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása megnyitás
04 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme megnyitás
05 A kultúrterem használatra vonatkozó 277/2022.(XII.09.) képviselő-testületi határozat módosítására vonatkozó kérelem megnyitás
06 VERTIKÁL Nonprofit Zrt. hulladék átvételére, kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó vállalkozási szerződéskötés megnyitás
07 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által szabad kapacitás terhére vállalt konténeres szállítás díjtételének módosítása megnyitás
08 Hozzájárulás kérés Balatonvilágos, 747/8 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség (Teknős Pizzéria) előtti önkormányzati tulajdonú 749 hrsz-ú terület 32 m2 területrészének térkő cseréjéhez megnyitás
09 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 242/2022.(XI.18.) határozattal, a tanyagondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítás, új pályázat kiírás megnyitás
10 Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Bacsó Béla utca 5. szám alatti 1452 hrsz.-ú ingatlan előtti közterület területrészének burkolásához megnyitás
11 A 2023. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása megnyitás
12 A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása megnyitás
13 A Balatonvilágos, Kinizsi Pál utca 540 hrsz-ú közterület területrészének elkerítése engedélyezésére vonatkozó kérelem megnyitás
  Melléklet megnyitás
14 Településrendezési eszközök módosítása teljes eljárásban – partnerségi egyeztetés lezárása, Petőfi utcai módosítás egyértelműsítése megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet kép 1. megnyitás
  Melléklet kép 2. megnyitás
  Melléklet kép 3. megnyitás
  Melléklet kép 4. megnyitás
15 A polgármester 2023. évi cafetéria-juttatása megnyitás
16 Tájékoztatás a települési képviselők, a polgármester, a nem települési képviselő bizottsági kültagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a köztartozás mentes adózói adatbázis nyilvántartásban történő szereplésről megnyitás
17 A Képviselő-testület 72/2022.(III.18.) határozatának módosítása megnyitás
18 Javaslat az átmenetileg szabad, saját pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére megnyitás
19 Balatonvilágos Club Aliga Aliga II. területén lévő 294/2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
  Melléklet 6. megnyitás
  Melléklet 7. megnyitás
  Melléklet 8. megnyitás
20 Balatonvilágos Club Aliga – Aliga IV. területét érintő peres eljárás megnyitás
  Melléklet megnyitás