^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.balatonvilagos.hu

e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

Előterjesztések 2021.

Előterjesztések 2021. augusztus 18-ra

Meghívó

megnyitás
01 Nyilatkozat tétel a „Club Aliga” fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása tárgyban a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály felhívására megnyitás
Melléklet megnyitás
02 Balatonvilágos 1346 hrsz-ú szabad strand terület 5 m2 nagyságú területrészének használatba adása –sátor és hostess pult elhelyezéséhez megnyitás
03 Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázata keretében a Balatonvilágos Községi Fizetős Strand felújítására elnyert forrásból megvalósítandó vizesblokk felújítás, strand- és irányjelző táblák készítése munkálatok vállalkozási szerződés módosítása megnyitás

Előterjesztések 2021. augusztus 11-re

Meghívó

megnyitás
01 Magyar Falu Program Felelős Állattartás alprogram keretében benyújtott pályázat megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
02 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által összegyűjtött és tárolt elektromos rollerek önköltségi díjtételeinek jóváhagyása megnyitás
03 Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére megnyitás
Melléklet megnyitás
04 Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú közterület 6 m2 nagyságú területrészének használatba adása – 1 db csónak vitorlás sólya kocsin történő tárolására megnyitás
05 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása megnyitás
06 GEVSZ intézményvezető javaslatai fekvőrendőr, közvilágítási lámpatest elhelyezésére megnyitás
07 Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan területrészének használatára vonatkozó kérelem megnyitás
08 Takács Károly területhasználati kérelme megnyitás

Előterjesztések 2021.lius 15-re

Meghívó

megnyitás
01 A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú projekt keretében megvalósított „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II.” tárgyú EKR000385172021 számú közbeszerzési eljárás lezárása megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
02 Volt Produkció Kft. területhasználati kérelme megnyitás
03 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme megnyitás
04 Lime Technology Kft. területhasználati kérelme – Lime Elektromos Roller megnyitás
Melléklet megnyitás
05 Kirendeltségi feladatkörök átszervezése, egy fő gazdasági ügyintéző alkalmazása megnyitás

Előterjesztések 2021. június 28-ra

Meghívó

megnyitás
01 Siófoki Rendőrkapitányság beszámolója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
02 Balatonvilágosi Polgárőrség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
03 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója, és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2020. évi munkájukról megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
04 Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2020. évre vonatkozóan megnyitás
Melléklet megnyitás
05 A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás. megnyitás
06 Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
Melléklet megnyitás
07 Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2020. évi tevékenységéről megnyitás
Melléklet megnyitás
08 Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről megnyitás
09 Balatonvilágosi Népdalkör 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
Melléklet megnyitás
10 Mozdulj Világos Sport Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
Melléklet megnyitás
11 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2020. évi tevékenységéről megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
12 Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
Melléklet megnyitás
13 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
14-15 PGB javaslatok megnyitás
14 1

Előirányzat módosítási kérelem GEVSZ

megnyitás
14 2 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megnyitás
14 3 Közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos 348/2012. (IX.17.) számú képviselő-testületi határozat módosítása megnyitás
15 A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
Melléklet megnyitás
16 Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak (Mező utca, Virág utca) útburkolat felújítási munkái költségeinek támogatására megnyitás
17 Pályázat Multifunkcionális Gianni Ferrari XPROPG gép beszerzésére megnyitás
18 Pályázat Tanyagondnoki Szolgálat gépjárművének beszerzésére megnyitás
19 Pályázat játszótér felújítása megnyitás
20 Sebességkorlátozó táblák beszerzésére vonatkozó ajánlatok elbírálása megnyitás
Melléklet megnyitás
21 A polgármester 2021. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása megnyitás
22 Balatonvilágos 1346 hrsz-ú szabad strand 10 m2 nagyságú területrészének használatba adására vonatkozó 71/2021.(V.17.) határozat módosítása megnyitás
23 Naviga Média Kft. ajánlata megnyitás
24 1 Rendezvényszervező feladatok ellátása, szerződés jóváhagyása megnyitás
24 2 Balatonvilágos Község 2021. évi Rendezvény terv, Falunap rendezvény műsortervének jóváhagyása megnyitás
25 Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú terület 4 m2 nagyságú területrészének használatba adására vonatkozó 89/2021.(VI.09.) Polgármesteri határozat módosítása megnyitás
Melléklet megnyitás
26 Amatőr Siklórepülők Egyesülete kérelme megnyitás
27 Fotópályázat Balatonvilágos község 60 éves születésnapja alkalmából megnyitás
28 Tanberger Tibor hozzájárulás kérés Balatonvilágos, Mészöly Géza sétány 5. szám alatti 1107 hrsz-ú ingatlan előtti közterületrész térkövezés ügyében megnyitás
29

Somogy Megyei Önkormányzattal megállapodás kötés VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat kapcsán a projekt előkészítő és projekt menedzsment feladatok ellátására

megnyitás
30 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata megnyitás
Melléklet megnyitás
31 Egyes állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása a Magyar Falu Program keretein belül megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
32 Területhasználat biztosítása gépjárművek parkolásához a BalatonPart és a Strandfesztivál rendezvények részére megnyitás