^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.balatonvilagos.hu

e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

 

 

Előterjesztések 2020.

 

Előterjesztések 2020. onovember 3-ra

 

Meghívó

megnyitás
01 Transdowell Press Kft. Balatonvilágos Kultúrotthon bérbevételére vonatkozó ajánlata megnyitás

Előterjesztések 2020. október 26-ra

 

Meghívó

megnyitás
01 TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 projekt - „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson II.” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása, eredménytelenség megállapítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
02 „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt – II.” tárgyú Ajánlattételi megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
03 Számviteli politika és Számlarend jóváhagyása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 Kockázatkezelési Szabályzat utólagos jóváhagyása megnyitás

Előterjesztések 2020. október 12-re

 

Meghívó

megnyitás
01 1 2020. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése megnyitás
  Melléklet megnyitás
01 2 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Gazdasági Bizottsága javaslatai a képviselő-testület 2020. október 12-ei ülésének költségvetést érintő napirendjeihez megnyitás
02 1 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében megnyitás
02 2 A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
03 Balatonvilágos település közvilágítási hálózat korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítás megnyitás

Előterjesztések 2020. szeptember 24-re

 

Meghívó

megnyitás
01 Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához megnyitás
02

Kultúrterem használat iránti kérelem

megnyitás

Előterjesztések 2020. szeptember 24-re (Közös Testületi Ülés)

 

Meghívó

megnyitás
01 Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2019. évi tevékenységéről megnyitás
02 Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről megnyitás

Előterjesztések 2020. szeptember 7-re

 

Meghívó

megnyitás
03 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló értékelése megnyitás
04 1 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda alapdokumentumainak jóváhagyása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 2 A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelme helyi URH rádiós kommunikációs rendszert kiépítés ügyében megnyitás
04 3 Tulajdonosi hozzájárulás a Balatonfőkajár 0153/4 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a Balatonfőkajár 1004 hrsz-ú ingatlant érintő mederbérleti szerződéshez megnyitás
04 4 OTP Bank Nyrt-vel bankjegykiadó automata (ATM) bérletére vonatkozó bérleti szerződés felülvizsgálata megnyitás
04 5 Tóth Krisztina kérelme megnyitás
04 6 1

Tájékoztatás tudomásul vétel nemleges nyilatkozat megtételéről Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete ASP rendszerhez történő csatlakozás ügyében

megnyitás
04 6 2 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Ügyrendjének jóváhagyása megnyitás
04 6 3 Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása megnyitás
04 6 4

Előirányzat átcsoportosítás Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete és a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda részére

megnyitás
04 7 1 Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállításra vonatkozó árajánlatok elbírálásának tudomásul vétele megnyitás
04 7 2

Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállítás kapcsán a kísérői feladatok ellátására vonatkozó megbízás tudomásul vétele

megnyitás
04 8 Közvilágítási hálózat korszerűsítés tervezési munkáira érkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
04 9 Balatonvilágos közvilágítási hálózat korszerűsítése – Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására (FAKSZ) vonatkozó ajánlatok bekérése, Közbeszerzési tanácsadói szerződés jóváhagyása – Ajánlatkérési eljárás megindítása megnyitás
04 10 Kerékpárbarát úton forgalomkorlátozó oszlopok áthelyezésére vonatkozó kérelem megnyitás
04 11

Kick-Box SE kérelme

megnyitás
04 12 Balatonvilágos Község strand felújítás pályázati forrásból – ajánlatok elbírálása megnyitás
04 13 Balatonvilágos Bacsó Béla utca aszfalt burkolat felújítás Magyar Falu Program pályázati forrásból megnyitás
04 14 Balatonvilágos Barackos utca 303/28 hrsz. lakótelek értékesítése megnyitás
04 15 Club Aliga ügyében érkezett ügyvédi ajánlat elfogadása megnyitás
04 16

Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal kötendő megállapodás, kóbor ebekkel kapcsolatos feladatok megoldása

megnyitás
04 17 „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt 2. ütem.” tárgyú Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési dokumentáció elfogadása, ajánlattevők meghatározása megnyitás

Előterjesztések 2020. augusztus 6-ra

 

Meghívó

megnyitás
01 Belterületbe vonási eljárás elindítása – 021/6-9. hrsz területek megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
03 Településrendezési tanácsadói feladatok ellátása megnyitás
04 Balatonvilágos közvilágítási hálózat korszerűsítése – Tervezésre vonatkozó ajánlatok bekérése, Tervezési szerződés jóváhagyása – Ajánlatkérési eljárás megindítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
05

Balatonvilágos közvilágítási hálózat korszerűsítése – Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására (FAKSZ) vonatkozó ajánlatok bekérése, Közbeszerzési tanácsadói szerződés jóváhagyása – Ajánlatkérési eljárás megindítása

megnyitás
  Melléklet megnyitás
06 Balaton Classic Veteránautós túra területhasználat megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
07

Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére

megnyitás
  Melléklet megnyitás
08 Területhasználat biztosítása Építész Szakkollégium alkotótábor résztvevői számára megnyitás

Előterjesztések 2020. június 29-re

 

Meghívó

megnyitás
01

Siófoki Rendőrkapitányság beszámolója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról

megnyitás
02 Balatonvilágos Polgárőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló megnyitás
03

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolója

megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2019. évre vonatkozóan megnyitás
05 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2019. évi tevékenységéről megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
06 Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
07

Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója

megnyitás
08 1 A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás megnyitás
  Melléklet megnyitás
08 2 Önkormányzati leltárt követő vagyonváltozás tudomásul vétele megnyitás
08 3 A 2019. évi selejtezésről szóló tájékoztatás tudomásul vétele megnyitás
09 1

A 2019. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása

megnyitás
09 2

Tájékoztatás a Magyar Államkincstár „Helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek” tárgyban készített ellenőrzési jelentéséről a 2019. évi kincstári ellenőrzés megállapításaira vonatkozóan

megnyitás
10 Aligai Fürdőegyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
  Melléklet megnyitás
11

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolója a településen 2019. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról

megnyitás
12 Balatonvilágosi Népdalkör 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
13

Mozdulj Világos Sport Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

megnyitás
14 1 A 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
14 2 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás megnyitás
14 3 A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása megnyitás
15 1 Pályázat a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megnyitás
15 2 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme megnyitás
15 3 Balatonvilágosi községi strand területrészének használatára vonatkozó kérelmek megnyitás
15 4 Pályázat Balatonvilágos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége támogatására megnyitás
15 5 Juhász Bianka kérelme megnyitás
15 6 Balatonvilágos volt Gyógyszertár helyiségének használatba adása megnyitás
15 7

HEDON Kézműves Sörfőzde Kft. kérelme – településrendezési eszközök módosítása tárgyban

megnyitás
  Melléklet megnyitás
15 8

Közvilágítás korszerűsítése

megnyitás
15 9 Települési főépítészi feladatok ellátása megnyitás

Előterjesztések 2020. február 24-re

 

Meghívó

megnyitás
01 1 1 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2019. évi költségvetésének utolsó módosításához megnyitás
01 1 2 A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
  Melléklet megnyitás
01 2 A 2020. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása, rendeletalkotás megnyitás
  Melléklet megnyitás
02 2020. évi programok, rendezvények megnyitás
03 1 Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására megnyitás
03 2 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2019.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás megnyitás
04 1 Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének ajánlata projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, keret-megállapodás jóváhagyása megnyitás
04 2 Földmérő munkákra érkezett ajánlatok elbírálása 1651/1. hrsz. telekhatár rendezése megnyitás
04 3 Világosi Hírmondó hirdetési díjtételeinek megállapítása megnyitás
04 4 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvér-települési programok és együttműködések tárgyú pályázati felhívására benyújtott Testvér-települési kapcsolatok erősítése című pályázat jóváhagyása megnyitás
04 5 KISFALUDY2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. mint támogató felé benyújtott Strandfejlesztés tárgyú pályázat, valamint Támogatói Okirat jóváhagyása megnyitás
04 6 Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 7 Javaslat Siófok Város Önkormányzata és az Emergency Service Kft. között az orvosi ügyeleti szolgáltatás teljeskörű ellátására kötött közreműködői szerződésben meghatározott díj emeléséhez történő hozzájárulásra megnyitás
04 9 Urnafal készítésére érkezett ajánlatok elbírálása, szerződés jóváhagyása megnyitás
04 10 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete kérelme megnyitás
04 11 Veres Lászlóné kérelme dokumentum gyűjtemény bekötés finanszírozása tárgyában megnyitás
04 12 Mihalovics Miklós kérelme megnyitás
04 14 Tájékoztatás az önkormányzat 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról megnyitás
04 16 Red Hot Run Group Sport Egyesület kérelme megnyitás
04 17 Ezüst Pajzs Security Bt. tájékoztatása tulajdonos változásról megnyitás
04 18 Sárváriné Treszka Tünde kérelme megnyitás
04 19 Víz-, és szennyvízhálózat építéssel érintett Balatonvilágos, 082 és 087 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó víz, szennyvíz csatorna vezetési és biztonsági övezetére vonatkozó vezetékjogi, szolgalmi jogi megállapodás megnyitás
04 20 KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 „Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése” című projekt keretében beszerzett hulladékgyűjtő járművek bérlete tárgyában érkezett tájékoztatás megnyitás
04 21 A polgármester 2020. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása megnyitás
04 22 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárva tartás megnyitás
04 23 Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által szabad kapacitás terhére vállalt tevékenységek díjtételeinek jóváhagyása megnyitás
04 24 Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján történő részvétel megnyitás
04 25 Helikon Info Kft. ajánlata megnyitás
04 26 Balatonvilágos 1392 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog ügye megnyitás
04 27 Márió Cargo Bt. kérelme megnyitás

Előterjesztések 2020. január 27-re

 

Meghívó

megnyitás
  Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás megnyitás
2. 2020. évi költségvetés I fordulós tárgyalása megnyitás
3.1

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás
3.2

Az önkormányzati tulajdonú, súlykorlátozással érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

megnyitás
4.1

Szennyvízhálózat építéssel érintett Balatonvilágos, 082 és 087 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szennyvíz csatorna vezetési és biztonsági övezetére vonatkozó vezetékjogi, szolgalmi jogi megállapodás

megnyitás
4.2

Balatonvilágos Község Önkormányzata térinformatikai rendszerének 2020. évi változásvezetésére érkezett ajánlat

megnyitás
4.3 Balatonvilágosi Népdalkör kérelme megnyitás
4.4

Balaton Ice Kft. kérelme

megnyitás
4.5 Preimusz Zoltánné Kultúrház használat iránti kérelme megnyitás

Előterjesztések 2020. január 13-ra

 

Meghívó

megnyitás
1.

Világosi Hírmondó helyi újság 2020. évi előállítására érkezett ajánlatok elbírálása

megnyitás
3.

Balatonvilágos Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve

megnyitás
5.

Tájékoztatás a települési képviselők és bizottsági tagok köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételére irányuló kérelmük benyújtására vonatkozó kötelezettségük teljesítéséről

megnyitás