^Oldal tetejére

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.balatonvilagos.hu

e-mail: bvilagos.polg@invitel.hu

+36 (88)/480-905, +36 (88)/480-845, +36 (88)/480-005

8171 Balatonvilágos, Csók István Sétány 38.

Köszöntjük Balatonvilágos község oldalán!

Előterjesztések 2022.

Előterjesztések 2022. augusztus 23-ra

01

Világosi Hírmondó helyi újság 2022. II. félévi nyomdai előállítására vonatkozó ajánlat elfogadásának, a vonatkozó Vállalkozási szerződés aláírásának tudomásul vétele

megnyitás
02 Világosi Hírmondó helyi újság szerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megbízási szerződéssé történő változásának tudomásul vétele megnyitás
03 Pályázat szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére megnyitás
  Melléklet megnyitás
04 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda alapdokumentumainak jóváhagyása megnyitás
  Melléklet 1. megnyitás
  Melléklet 2. megnyitás
  Melléklet 3. megnyitás
  Melléklet 4. megnyitás
  Melléklet 5. megnyitás
  Melléklet 6. megnyitás
  Melléklet 7. megnyitás
  Melléklet 8. megnyitás
05 Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállításra vonatkozó árajánlat elbírálása megnyitás
06

Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállítás kísérői feladatok ellátására vonatkozó megbízás

megnyitás
07 Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan területrészének 1 db Jolle sport vitorlás sólya kocsin történő tárolásra történő használatba adás tudomásul vétele megnyitás
08 Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan területrészének 1 db vitorlás csónak sólya kocsin történő tárolásra történő használatba adás tudomásul vétele megnyitás
09 Magyar Falu Program keretében elnyert forrásból megvalósuló Balatonvilágos, Ady Endre utca és a Rendezvénypark járdaépítés/felújítás munkálatok műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére beérkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
10 Testvér-települési kapcsolatok erősítése” pályázat keretében elnyert forrásból megvalósuló Telekfalvi kirándulás szállítási költségére beérkezett ajánlatok elbírálása és szerződéstervezet elfogadása megnyitás

Előterjesztések 2022. június 27-re

Meghívó megnyitás
01.1 Előirányzatok módosítása GEVSZ, Óvoda megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
01.2 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2022. évi költségvetésének első módosításához megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
02. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.02.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
03 A Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosítása, rendelet alkotás. megnyitás
04 Magyar Falu Program keretében elnyert forrásból megvalósuló Balatonvilágos, Ady Endre utca és a Rendezvénypark járda felújítás/kiépítésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
05 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatója a településen 2021. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról megnyitás
06 Balatonvilágosi Népdalkör 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
07 Mozdulj Világos Sport Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
08 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda alapdokumentumainak jóváhagyása megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4. megnyitás
09 Aranyhíd Polgári Egyesület – „Vers a Parton” kezdeményezés támogatása megnyitás
10

Amatőr Siklórepülők Egyesülete kérelmére biztosított területhasználat tudomásul vétele

megnyitás
11 Pályázat kiírás Óvodavezető - magasabb vezető – beosztás ellátására megnyitás
12 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda intézményvezető megbízására vonatkozó 121/2022.(V.23.) határozat módosítása megnyitás
13

Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan 30 m2 nagyságú területrészének hasznosítására benyújtott pályázat elbírálása

megnyitás
14 Catino Gastro Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérés előtető kiépítéséhez megnyitás
15

Naviga Média Kft. ajánlat elfogadásának tudomásul vétele

megnyitás
16 Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022.(II.16.) számú határozat visszavonása - Techno-Tel Kft. Megállapodás, Bérleti szerződés jóváhagyása megnyitás
17 Lime Elektromos Roller Megosztó üzemeltetése - Balatonvilágos megnyitás
Melléklet megnyitás
18 Balatonvilágos, Dobó István utcai új telkek közművesítése – E.on Hálózati csatlakozási szerződés jóváhagyása megnyitás
19 Előirányzatok átcsoportosítás – Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda megnyitás
20 Balatonvilágos, 295/1 helyrajzi számú ingatlanra történő bejutást szabályozó sorompó telepítésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
21 Településrendezési eszközök módosítása, M8 gyorsforgalmi út szakaszának megvalósításához szükséges Tervezési szerződés 1. számú módosítás tudomásul vétele megnyitás
22 „Iskolánk 40 éves” tárgyú Pályázat benyújtás tudomásul vétele a Nemzeti Kulturális Alap Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium kiírására megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
23

„Balatonvilágos Panorámasétány” tárgyú Pályázat benyújtás tudomásul vétele a Nemzeti Kulturális Alap Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium kiírására

megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
24

Tavaszi Testvér-települési Kulturális Találkozó” tárgyú Pályázat benyújtás tudomásul vétele a Nemzeti Kulturális Alap Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Ideiglenes Kollégium kiírására

megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
25 Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete által szabad kapacitás terhére vállalt tevékenységek díjtételének módosítása – konténer, bobcat megnyitás
26

Balatonvilágos 1373 hrsz-ú (Horgásztanya) ingatlanon található épületek tulajdonjogának rendezése

megnyitás
Melléklet megnyitás

Előterjesztések 2022. május 23-ra

Meghívó megnyitás
01 A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása/rendeletalkotás megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
PGB javaslatai megnyitás
02 A „Vagyongazdálkodás és az önkormányzati beruházások/fejlesztések szabályozása és gyakorlati megvalósítása” tárgyú vizsgálatról készült Ellenőrzési jelentés tudomásul vétele, Intézkedési terv jóváhagyása megnyitás
03 2021. évre vonatkozóan elkészített éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása megnyitás
Melléklet megnyitás
04 Siófok Város Gondozási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2021. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
Melléklet megnyitás
05 Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2021. évre vonatkozó ellátásáról megnyitás
06 Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok 2021. évi ellátásáról megnyitás
07 Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2021. évi tevékenységéről megnyitás
Melléklet megnyitás
08 Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről megnyitás
09 Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó egyeztetés megnyitás
10

Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, 1499 hrsz-ú ingatlan Dózsa György út és Kosztolányi Dezső utca felőli közterületrészeinek térkövezéséhez

megnyitás
11

Balaton Fejlesztési Tanács és Balatonvilágos Község Önkormányzata között „Mozdulj, Balaton!”sportprogram-sorozat tárgyban megkötött Együttműködési megállapodás módosítása

megnyitás
12 PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. kérelme megnyitás
13 Balatonvilágos Aligai út 1 szám alatti 299 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbe adása Frida György részére megnyitás
14 Bisztró áramerősség bővítésre vonatkozó engedély kérés megnyitás
15 Tulajdonosi hozzájárulás kérés Bisztró épületrészen légkondicionáló berendezés felszereléséhez megnyitás
16

Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Lehel utca 3 szám alatti 841 hrsz.-ú ingatlan előtti közterületrész térkövezéséhez – Hunyadi Andrea

megnyitás
17

Hozzájárulás kérés a Balatonvilágos, Lehel utca 3 szám alatti 841 hrsz.-ú ingatlan előtti közterületrész térkövezéséhez

megnyitás
18 Balatonvilágos Község Önkormányzat Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló eljárás – döntés partnerségi egyeztetés lezárása, és környezeti vizsgálat tárgyában megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4. megnyitás
Melléklet 5. megnyitás
Melléklet 6. megnyitás
Melléklet 7. megnyitás
Melléklet 8. megnyitás
Melléklet 9. megnyitás
Melléklet 10. megnyitás
Melléklet 11. megnyitás
Melléklet 12. megnyitás
Melléklet 13. megnyitás
Melléklet 14. megnyitás
Melléklet 15. megnyitás
19 Pályázat kiírása Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan 30 m2 nagyságú területrészének hasznosítására megnyitás
20 Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet által szabad kapacitás terhére vállalt tevékenységek díjtételeinek módosítása megnyitás
21 Balatonvilágos, Dobó István utcai új telkek vízellátása és szennyvíz-elvezetés tervezés, törzshálózat bővítés és házi bekötések vízjogi létesítési engedély tervének elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása megnyitás

Előterjesztések 2022. április 25-re

Meghívó megnyitás
01 Siófoki Rendőrkapitányság beszámolója Balatonvilágos község közrendjéről, közbiztonságáról megnyitás
Melléklet megnyitás
03 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója, és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2021. évi munkájukról megnyitás
Melléklet megnyitás
04 Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2021. évre vonatkozóan megnyitás
05 Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2021 évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
06 Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2021 évi tevékenységéről szóló beszámolója megnyitás
07 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2021. évi tevékenységéről megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4. megnyitás
Melléklet 5. megnyitás
08 Utólagos normakontroll eljárás kezdeményezés megnyitás
09 Oktatási-, nevelési intézményekbe történő gyermekszállításra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása megnyitás
10 Balatonvilágos, Dobó István utcai telkek használatára érkezett kérelem elbírálása megnyitás
11 „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” pályázat keretében történt hangosító eszköz-beszerzés megnyitás
12

Balatonvilágos 1373 hrsz-ú (Horgásztanya) ingatlanon található épületek tulajdonjogának rendezése

megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
13

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. és Balatonvilágos Község Önkormányzata között megkötött „Együttműködési megállapodás”- ok alapján megvalósított LPE cső térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződés jóváhagyása

megnyitás
14 Pályázati kiírás GEVSZ Intézményvezetői munkakör betöltésére megnyitás
15 A 2022. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása megnyitás
16 Pécsi Tudományegyetem területhasználati kérelme megnyitás
17 Catino Gastro Kft. területhasználati kérelme megnyitás

Előterjesztések 2022. március 18-ra

01 1 Előirányzatok biztosítása és átcsoportosítása az önkormányzat 2021. évi költségvetésének utolsó módosításához megnyitás
01 2 A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása megnyitás
Melléklet megnyitás
02 Javaslat siófoki székhelyű fogászati alapellátási ügyelet ellátására szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
03 Balatonvilágosi Népdalkör kérelme megnyitás
04 Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Strand pályázat IV. STR4-0087 azonosítószámú, Balatonvilágosi Községi fizetős strand fejlesztése pályázat visszafizetési kötelezettség megnyitás
05 Ivóvíz bekötő vezeték áthelyezése megnyitás
06 Hozzájárulás kérése a Balatonvilágos 899 hrsz.-ú és 900 hrsz-ú ingatlanok között kerítés lebontásához és újraépítéséhez megnyitás
07 Utólagos normakontroll eljárás kezdeményezés megnyitás
08 Világosi Hírmondó helyi újság 2022. évi nyomdai előállítására vonatkozó Vállalkozási szerződés módosítása megnyitás

Előterjesztések 2022. február 28-ra

01 Balatonvilágos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése II. forduló, rendeletalkotás megnyitás
Melléklet 1. megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 5. megnyitás
Melléklet 6. megnyitás
Melléklet 7. megnyitás
Melléklet 10. megnyitás
02 2022. évi programok, rendezvények megnyitás
03 Balatonvilágos Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve megnyitás
04 Balatonvilágosi Községi fizetős strand és vízi élménypálya üzemeltetésére vonatkozó szerződés meghosszabbítása megnyitás
05 Balatonvilágos Község Önkormányzata 029 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kérés – dr. Szabó Zoltán megnyitás
06 Balatonvilágos Község YouTube videó megosztó oldalon történő megjelentetése megnyitás
08 Mozdulj Világos Sport Egyesület Elnökének kérelme megnyitás
09 Magyar Telekom Nyrt. Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területrészére vonatkozó bérlete megnyitás
Melléklet megnyitás
10 Balatonvilágos volt Gyógyszertár helyiségének használatba adása megnyitás
11 „Telebendő” Vendéglő áramerősség bővítésre vonatkozó engedély kérés megnyitás
12 Balatonvilágos 303/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség meghosszabbítás iránti kérelem megnyitás
13 Magyar Falu Program Pályázat Utak felújítására vonatkozó 19/2022. (I.31.) számú határozat módosítása megnyitás
14 Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 2021. évi selejtezéséről szóló tájékoztató elfogadása megnyitás
15

2021. évi behajthatatlan követelésekről lemondás, követelések kivezetéséről és értékvesztéséről való tájékoztatás

megnyitás
16

Magyar Falu Program - „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése”, Pályázat Óvodai játszóudvar eszközök beszerzése

megnyitás
Melléklet megnyitás
17 Magyar Falu Program - „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése”, Pályázat Tanyagondnoki Szolgálat új gépjárművének beszerzésére megnyitás
Melléklet megnyitás
18 Magyar Falu Program - Járdafelújítás pályázat megnyitás
Melléklet megnyitás
19 Magyar Falu Program – Kommunális eszközbeszerzés támogatása, Pályázat Gianni Ferrari Turboleader M 280 T Multifunkcionális rakodó beszerzésére megnyitás
Melléklet megnyitás
20 Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme megnyitás
21

Támogatás biztosítása a trianoni békeszerződés évfordulóján tartandó iskolai megemlékezés kapcsán

megnyitás
22 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatban fejlesztendő utak módosítása megnyitás
Melléklet 2. megnyitás
Melléklet 3. megnyitás
Melléklet 4. megnyitás
Melléklet 7. megnyitás

Előterjesztések 2022. február 16-ra

01 Településrendezési eszközök módosítására irányuló tárgyalásos eljárás megindítása, UNITEF’83 Zrt., mint célmegvalósító bonyolításában zajló M8 gyorsforgalmi út szakaszának megvalósításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása megnyitás
02 Településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelem jóváhagyása 088/5 hrsz ingatlan övezet-módosítása tárgyában megnyitás
03 Techno-Tel Kft. kérelme OLT központ telepítése tárgyában, bérleti szerződés jóváhagyása megnyitás
04 Világosi Hírmondó helyi újság 2022. évi nyomdai előállítására vonatkozó 17/2022.(I.31.) számú határozat módosítása megnyitás
05 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatban fejlesztendő utak módosítása megnyitás
Melléklet megnyitás
06 Pályázat a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására megnyitás
Melléklet megnyitás
07

A Balatonvilágosi Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

megnyitás

Előterjesztések 2022. január 31-re

01 Tájékoztatás az önkormányzat 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról megnyitás
02 2022. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
03 A 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár kijelölés véleményezése megnyitás
04 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda nyári zárvatartás megnyitás
05 Rendezvényszervezésre beérkezett árajánlatok elbírálása megnyitás
06 Balatonvilágos Község Önkormányzata térinformatikai rendszerének 2022. évi változásvezetésére érkezett ajánlat megnyitás
07 Mozdulj Világos Sport Egyesület Elnökének kérelme megnyitás
08 Világosi Hírmondó helyi újság 2022. évi nyomdai előállítására érkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
10 Aligai Fürdőegyesület kérelme megnyitás
11 Balatonvilágos, Belterületi utcák Magyar Falu Program keretében történő aszfalt burkolat felújítására pályázat benyújtása, illetve a tervezői feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása megnyitás
12

Balatonvilágos, Belterületi utcák Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” tárgyában pályázat benyújtása, illetve a tervezői feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása

megnyitás
Melléklet megnyitás
Tájékoztatás a települési képviselők, a polgármester, a nem települési képviselő bizottsági kültagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, valamint a köztartozás mentes adózói adatbázis nyilvántartásban történő szereplésről megnyitás

Előterjesztések 2022. január 12-re

01 Nyilatkozat tétel a Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály előtt folyamatban lévő Az „Aligaliget” fejlesztés környezeti hatásvizsgálati eljárásban benyújtott kérelem és dokumentáció tárgyában megnyitás
Melléklet megnyitás
Melléklet megnyitás
02 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 241-242/2019.(X.28.) határozatai módosítása megnyitás